Miestne zastupiteľstvo
Miestne zastupiteľstvo tvoria poslanci, ktorí sa schádzajú na zasadnutiach približne jeden krát za mesiac.
Prítomnosť poslancov na zasadnutiach a správy z jednotlivých zasadnutí nájdete na stránke zasadnutí MZ.
Pri miestnom zastupiteľstve pracujú aj komisie MZ, ktorých člnmi sú poslanci a aktivisti z radov občanov.
RSS feed
Pozývame vás na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa 25. 05. 2022 (streda) od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame vás na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa 26. 04. 2022 (utorok) od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 12. 04. 2022 od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 15. 02. 2022 od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 14. 12. 2021 od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame vás na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa 24. 11. 2021 (streda) od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.

Program:
1. Správa o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 30. 06. 2021
2. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2 Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce na rok 2021
3. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 mestskej časti Bratislava - Rusovce na rok 2021
4. Rôzne
Pozývame vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 09. 11. 2021 od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 21. 09. 2021 od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.

čítajte ďalej (2 strany)
- Rada školy kompletná
- VZN o poplatkoch za stravu neschválené
Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame vás na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa 16. 08. 2021 od 17.00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)

Stránka: 1/33 [next]