zaregistrovať |  heslo?
Miestne zastupiteľstvo
Miestne zastupiteľstvo tvoria poslanci, ktorí sa schádzajú na zasadnutiach približne jeden krát za mesiac.
Prítomnosť poslancov na zasadnutiach a správy z jednotlivých zasadnutí nájdete na stránke zasadnutí MZ.
Pri miestnom zastupiteľstve pracujú aj komisie MZ, ktorých člnmi sú poslanci a aktivisti z radov občanov.
RSS feed

Zasadnutie MZ 5. 4. 2018

08 Apr, 2018, pridal: Palm
- Ohľadom nájmu pozemku pri Mínešskej sa nič nemení

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 5.4.2018 od 16:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)
- Územný plán zóny Rusovce Sever konečne schválený
- Rozbieha sa budovanie nových tried ZŠ v budove nad jedálňou

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 14.3.2018 od 16:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)

Zasadnutie MZ 15. 2. 2018

17 Feb, 2018, pridal: Palm
- Stánok zeleniny ostane na svojom mieste
- Vybudovanie terasy pri budove starej Maďarskej školy schválené
- Podmienky participatívneho rozpočtu na rok 2018 schválené

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 15.2.2018 od 16:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)

Zasadnutie MZ 19. 12. 2017

06 Jan, 2018, pridal: Palm
- Parčík pri Míneškej ulici začal vznikať
- Poslanci schválili rozpočet na volebný rok 2018 s veľkými budovateľskými plánmi
- Dotácie pre rusovské združenia schválené
- Nadstavba „Maďarskej školy“ zamietnutá

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa
uskutoční dňa 19.12.2017 od 16,00hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)

Zasadnutie MZ 9. 11. 2017

12 Nov, 2017, pridal: Palm
- Pripravovanú zmenu financovania mestských častí poslanci podporili
- Komunikácie na Novej farme prevzaté do správy MČ

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 9.11.2017 od 16:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)

Stránka: 1/25 [next]