Rusovce.info na FB

MČ Rusovce na FB

Fotka Rusoviec
Pre účely ochrany prírody plánujeme zakúpenie pozemkov v Chránenom vtáčom území Sysľovské polia, bližšie informácie na 0903 768 394
Občianske združenia
Farnosť Rusovce
 Kalendár
Aktuality

- Zníženie dotácií pre združenia a spolky neschválené
- Poslanci sa vzdali poslaneckých odmien do konca volebného obdobia
- Zmeny rozpočtu obce neschválené
- Zmena územného plánu pamiatkovej zóny schválená v obmedzenej miere

Správa zo zasadnutia

Čítajte ďalej (2 strany)...
Pozývame vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 23. 06. 2020 od 17.00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.

Čítajte ďalej (2 strany)...
20. ročník tradičnej akcie Rusovská jazda veteránov pod záštitou starostky Rusoviec Lucie Tulekovej Henčelovej sa uskutoční
5. 9. 2020 so štartom o 9:30 z parkoviska reštaurácie SĽUK.

Trasa jazdy : Rusovce – Rajka - Deutsch Jandorf – Zeiselhof – Pama – Prellenkirche - Deutsch Altenburg - Schloss Niderweiden – Schloshof - Schloss Niderweiden – Heinburg – Bolwsthal – Berg – Kittsee – Jarovce – Rusovce - obed (reštaurácia SĽUK) – odchod 14:30 Rusovce – Rajka – Dunakiliti – Darnosziget – Halászi – Puski – Dunaremete – Lipót.

Propozície a prihlášku na Rusovskú jazdu veteránov 2020 si môžete stiahnuť tu.
Vedeli ste, že kukaj.sk robí živý prenos z niekoľkých hniezd z rusovských Sysľovských polí? Tento ukazuje hniezdo Myšiarky ušatej, ktorú nedávno ulovil sokol a o mláďatá sa momentálne stará otec. Ďalší prenos ukazuje napríklad hniezdo sokola červenonohého.

Živý prenos tu: www.kukaj.sk
Podľa slov starostky Rusoviec Lucie Tulekovej Henčelovej sú malá mestská časť, čomu zodpovedá aj ich rozpočet. "Našich poslancov aj obyvateľov sme pripravili na to, že sa investičné projekty budú vyberať zo zásobníka tých projektov, ktoré majú potenciál priniesť do obecného rozpočtu nejaké príjmy, "uviedla k otázke, aké investičné projekty museli obmedziť a ako im korona zasiahla do obecného rozpočtu.

Čítajte viac: www.bratislavskenoviny.sk
- Realizácia vzorového zberného hniezda z participatívneho rozpočtu schválená
- Redakčná rada Rusovských novín zrekonštruovaná
- Návrh mimosúdnej dohody s firmou DB REAL FINANCE schválený

Správa zo zasadnutia

Čítajte ďalej (2 strany)...
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. uskutoční pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov zber odpadu s obsahom škodlivín.
Zbierať sa budú tieto odpady:
Staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)
Termín zberu:
30.5.2020 10.30 – 12.30 h, Vývojová ulica, RUSEKO - zberný dvor
Veľmi sa teším, že naša prvá virtuálna aktivita - virtuálny Rúškový beh - mala u vás veľký úspech. Verím, že sme tým začali novú peknú tradíciu a že ste si to poriadne užili. Rada by som poďakovala manželom Palovi a Dade Mokráňovcom za inšpiráciu a organizačné zastrešenie. 👍👍👍

Tešíme sa na ďalšiu virtuálnu aktivitu!

Lucia Tuleková Henčelová

Čítajte ďalej (2 strany)...
Koronakríza môže dať stopku plánovanej rekonštrukcii vládneho neogotického kaštieľa v Rusovciach, ktorý roky chátra.

Čítajte viac: dennikn.sk
V spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združení, začali v Rusovciach s výsadbou prvej kvitnúcej lúky v tejto mestskej časti. Okrem estetického prínosu sú lúky dôležité aj pre ekosystém. Zadržiavajú vodu prilákajú viac užitočného hmyzu a šetria peniaze tým, že vyžadujú minimálnu starostlivosť.

Čítajte viac: metropola.zenskyweb.sk
Rusovský kaštieľ sa kedysi skvel nádherou a vďaka zámockej panej Štefánii Belgickej – Lónayovej a jej zmyslu pre krásu a umenie si získal povesť akéhosi podunajského Weimaru.

Čítajte viac: www.sme.sk
"Spovedám teraz buď v parku v dostatočnej vzdialenosti, ale skúšali sme to aj na parkovisku. Sedel som v aute, na okne som mal celofán, a vedľa mňa sa pristavil veriaci v druhom aute a tak sme sa rozprávali," hovorí katolícky kňaz Prachár a dodáva, že oľutovať hriechy môže veriaci aj doma a nemusí ísť na spoveď.

Čítajte viac: www.sme.sk

Stránka: 1/126 [staršie aktuality]