Kalendár
Aktuality

Mestská polícia Bratislava má od augusta vysunuté pracovisko v Rusovciach. Tí, ktorí potrebujú poradiť alebo podať podnet, môžu navštíviť pobočku na Balkánskej 102 (budova pošty) v utorok od 14.00 do 16.00 a vo štvrtok od 16.00 do 18.00.
Správcom kaštieľa je Úrad vlády SR, ktorému mestská časť doručila pred časom petíciu. Petíciu podporilo viac ako 5-tisíc ľudí. Mestská časť však ostala z reakcie správcu sklamaná.

Čítajte viac: bratislavaden.sk
Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sa rozšíri základná škola o nadstavbu s desiatimi triedami a zrekonštruuje sa jedáleň. Celková kapacita sa zvýši o 144 miest, po novom bude na škole 464 študentov. Nové triedy by sa mali otvoriť v školskom roku 2023/24. Pekný projekt starostky Lucii Tulekovej Henčelovej a poslancov.

Čítajte viac: bratislavskykraj.sk
Pozývame vás na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa 25. 05. 2022 (streda) od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.

Čítajte ďalej (2 strany)...
Pozývame vás na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa 26. 04. 2022 (utorok) od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.

Čítajte ďalej (2 strany)...
Pozývame vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 12. 04. 2022 od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.

Čítajte ďalej (2 strany)...
Máte radi hry v prírode? V Rusovciach môžete ísť Po stopách rusovskej príšery.
8 stanovíšť, 8 úloh, nebáročná trasa. Deti sa zabavia a na konci ich čaká prekvapenie. Potrebujete len mobil s internetom a máte postarané o skvelý čas.
Viac na www.rusovskaprisera.sk.

Ak chcete podobnú hru zažiť v starom meste, skúste Príbehy Pani Bratislavy.
Viac na www.panibratislava.sk
Pozývame vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 15. 02. 2022 od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.

Čítajte ďalej (2 strany)...
Krásne a pokojné sviatky a veľa šťastia v roku 2022 želajú tvorcovia portálu Rusovce.info.
Pozývame vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 14. 12. 2021 od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.

Čítajte ďalej (2 strany)...
Pozývame vás na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa 24. 11. 2021 (streda) od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.

Program:
1. Správa o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 30. 06. 2021
2. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2 Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce na rok 2021
3. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 mestskej časti Bratislava - Rusovce na rok 2021
4. Rôzne
Pamiatky z 18. a 19. storočia podliehajú vplyvu času a počasia, ich obnova je dôležitá pre ich zachovanie pre budúce generácie. V rámci projektu ich čaká reštaurovanie, čím sa zastaví postupná deštrukcia hmoty pamiatok a prinavráti sa im niekdajšia krása a jedinečnosť.

Čítajte viac: bratislavskykraj.sk

Stránka: 1/132 [staršie aktuality]