Rusovce.info - rusovsky portal : Program mimoriadneho zasadnutia MZ 26.4.2022

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Program mimoriadneho zasadnutia MZ 26.4.2022
posted by Palm on 25 Apr, 2022 [14:31 UTC]
Pozývame vás na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa 26. 04. 2022 (utorok) od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.
...page... Program:
1. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2 Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce na rok 2022
2. Použitie finančných prostriedkov z fondu BND Pohraničníkov a návrh na zmenu rozpočtu č. 1 mestskej časti Bratislava - Rusovce na rok 2022


Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post