Rusovce.info - rusovsky portal : Program mimoriadneho zasadnutia MZ 25.5.2022

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Program mimoriadneho zasadnutia MZ 25.5.2022
posted by Palm on 24 Máj, 2022 [09:11 UTC]
Pozývame vás na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa 25. 05. 2022 (streda) od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.
...page... Program:
1. Obstaranie rekonštrukcie zdrojov tepla v ZŠ s MŠ Rusovce
2. Rekonštrukcia a dostavba objektu jedálne ZŠ Rusovce s rozšírením účelu
3. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 2 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava Rusovce na rok 2022
4. Použitie finančných prostriedkov z fondu BND Pohraničníkov a zmena rozpočtu č. 1 mestskej časti Bratislava - Rusovce

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post