zaregistrovať |  heslo?
Miestny úrad
Miestny úrad
 • Miestny úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Miestny úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
 • Miestny úrad najmä:
  • a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  • b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
  • c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
  • d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.
 • Prácu obecného úradu organizuje starosta. Viac informácií na stránkach miestneho úradu.

  Dokumenty:
  Dokumenty týkajúce sa miestneho úradu
  Povinne zverejňované dokumenty miestneho úradu
 • RSS feed

  Miestna knižnica

  15 Feb, 2018, pridal: Palm
  Oznamujeme Vám, že Miestna knižnica je opäť otvorená. Knižnica sa nachádza v budove zdravotného strediska, Balkánska 53, v Rusovciach. Tešíme sa na Vašu návštevu!

  Vianočné trhy 2017

  06 Dec, 2017, pridal: Palm
  V piatok 15.12. sa stretneme na námestí, kde spoločne zahájime tohtoročné Vianočné trhy! Začiatok akcie je naplánovaný na 17:00 hod.

  Stretnutie s Mikulášom

  04 Dec, 2017, pridal: Palm
  Všetky dobré detičky čujte – čujte čo sa bude diať.
  Zavíta k nám dobrý dedko, vraj sa volá Mikuláš.
  Za pesničku, za básničku z batoha bude balíčky rozdávať.
  Zavítajte preto medzi nás.
  Mikuláš má všetky deti veľmi rád!
  6. decembra 2017 o 17:00 v sále Miestneho úradu
  Vážení občania,  Bratislavská integrovaná doprava sa obrátila na miestny úrad v súvislosti s prípravou nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy.  Tieto cestovné poriadky budú v rámci možností rešpektovať zásady pravidelnej taktovej dopravy a budú v maximálnej miere nadväzovať na vlaky. Jedným z užitočných podkladov pre tvorbu nových cestovných poriadkov budú práve podklady získané od obcí. Preto si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie Vašich postrehov a pripomienok k tvorbe nových cestovných poriadkov do 20.10.2017 na adresu sekretariat@bratislava-rusovce.sk.
  Vážení obyvatelia,
  po prvý krát sa môžete  zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdelení finančných prostriedkov MČ Bratislava - Rusovce vo výške 2.700 €, ktoré miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo na projekty z participatívneho rozpočtu. Do hlasovania sa môžu zapojiť občania s trvalým pobytom v Rusovciach.
  Každý občan môže dať hlas jednému projektu. Hlasuje sa jedným z troch spôsobov:
  • pomocou hlasovacieho lístka na miestnom úrade.
  • na verejnom prerokovaní projektov, ktoré sa uskutoční dňa 21.9.2017 v kultúrnej sále MÚ.
  • cez internet na tejto webovej stránke. Pozor - internetové hlasovanie má iba polovičnú váhu hlasu oproti prvým dvom možnostiam.
  Hlasovanie nie je anonymné. Hlasujúci je povinný uviesť v hlasovacom lístku svoje meno, priezvisko a bydlisko. V prípade nevyplnenia povinných údajov bude hlasovací lístok neplatný.
  Hlasovanie končí: 29.9.2017 23:59

  Projekty, za ktoré je možno hlasovať sú tu:

  Vyhliadkové lety

  24 Aug, 2017, pridal: Palm
  V rámci podujatia Deň Rusoviec 26.8. pozývame všetkých milovníkov lietadiel a záujemcov pozrieť si Rusovce „z neba“ na prehliadku lietadla AN-2 a následné vzlietnutie nad Rusovce a okolie.
  Z lúky pri kaštieli , kde sa podujatie koná, bude zabezpečená kyvadlová doprava na Rusovské letisko a späť.
  Prihlasovanie bude prebiehať v stánku O.Z. Rusovčan. Príspevok na pohonné hmoty je 20,- € /osoba.

  Lietať sa bude od 14.00 cca do 18.00 hod
  Vyzývame občanov MČ Bratislava - Rusovce na predkladanie projektov do participatívneho rozpočtu na rok 2017 v zmysle podmienok odsúhlasených na mimoriadnom MZ MČ Bratislava - Rusovce dňa 27.7.2017. Občania, skupiny občanov Rusoviec alebo občianske združenia so sídlom na území Rusoviec sa môžu zapojiť svojimi návrhmi, ktoré budú riadne doručené do podateľne MÚ MČ Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava - Rusovce do 8.9.2017

  čítajte ďalej (2 strany)

  Deň Rusoviec 2017

  15 Aug, 2017, pridal: Palm
  MČ Bratislava - Rusovce Vás srdečne pozýva v sobotu 26. augusta 2017 od 15:00 do areálu rusovského parku na
  Deň Rusoviec 2017

  čítajte ďalej (2 strany)

  Rusovské hody 2017

  18 Jul, 2017, pridal: Palm
  V sobotu 22.7. od 16:00 pozývame všetkých na Rusovské hody na futbalovom ihrisku.
  Miestny futbalový klub Rusovce  a  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
  Vás pozývajú na 
  Mládežnícky turnaj - POHÁR STAROSTU

  Usporiadateľ: MFK Rusovce 
  Zúčastnené mužstvá: MFK Rusovce, TJ Jarovce, TJ Čunovo a Scorpions
  Termín podujatia: 17. jún 2017
  Začiatok zápasu: od 10 hod. 

  Stránka: 1/16 [next]