zaregistrovať |  heslo?
Miestny úrad
Miestny úrad
 • Miestny úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Miestny úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
 • Miestny úrad najmä:
  • a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  • b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
  • c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
  • d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.
 • Prácu obecného úradu organizuje starosta. Viac informácií na stránkach miestneho úradu.

  Dokumenty:
  Dokumenty týkajúce sa miestneho úradu
  Povinne zverejňované dokumenty miestneho úradu
 • RSS feed
  Miestny futbalový klub Rusovce  a  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
  Vás pozývajú na 
  Mládežnícky turnaj - POHÁR STAROSTU

  Usporiadateľ: MFK Rusovce 
  Zúčastnené mužstvá: MFK Rusovce, TJ Jarovce, TJ Čunovo a Scorpions
  Termín podujatia: 17. jún 2017
  Začiatok zápasu: od 10 hod. 
  V nedeľu 4.6. od 14:00 pozývame všetky deti na oslavu MDD na futbalovom ihrisku.
  Vážený pán Peter Nagy a fanúšikovia,

  touto cestou by sme sa Vám všetkým chceli ospravedlniť za nesprávne informácie uvedené v aprílovom vydaní Rusovských novín.
  Nesprávne sa uvádza, že skupina Indigo so spevákom Petrom Nagyom bude účinkovať na Zadunajskom majálese dňa 6.5.2017.
  Správna informácia je, že skupina Indigo s Petrom Nagyom bude účinkovať v Rusovciach v auguste dňa 26.8.2017 na "Dni Rusoviec".
  Ešte raz sa ospravedlňujeme za spôsobené problémy a pevne veríme, že sa všetci stretneme v auguste na vystúpení p. Petra Nagya v Rusovciach.

  Mestská časť Bratislava - Rusovce

  Zadunajský majáles 2017

  29 Apr, 2017, pridal: Palm

  Mestská časť Bratislava – Rusovce,
  Mestská časť Bratislava – Petržalka,
  Mestská časť Bratislava – Jarovce a
  Mestská časť Bratislava - Čunovo
  Vás srdečne pozývajú
  do rusovského parku
  na

  18. Zadunajský majáles
  dňa 6. mája 2017 od 15:00

  čítajte ďalej (2 strany)
  IOMO je integrované obslužné miesto občana, kde si občan môže  na jednom mieste vybaviť list vlastníctva, výpis alebo odpis z registra trestov a výpis obchodného registra. V budúcnosti sa plánuje aj s ďalšími službami. Doklady sú použiteľné na právne účely.
  Tieto doklady si už dlhšiu dobu môžete vybaviť na pošte a teraz už aj na miestnom úrade, 1. poschodie, kancelária č. 11.

  Tradičné stavanie mája

  25 Apr, 2017, pridal: Palm
  Milí Rusovčania a hlavne deti!
  Pozývame Vás v piatok 28.4.2017 od 17 hod. na námestie ku fontáne, kde spolu ozdobíme a postavíme máj.
  Pripravené bude aj malé občerstvenie.
  Tešiť sa môžeme na vystúpenie DFS Gerulata. Na ozdobovanie mája si prineste mašle. 
  Tešíme sa na vás!

  Jarná brigáda

  15 Mar, 2017, pridal: Palm
  Starosta MČ Bratislava-Rusovce? Dušan Antoš pozýva obyvateľov našej mestskej časti na jarnú brigádu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 30. marca 2017.
  Stretávame sa o 8 hod. na konci Irkutskej ul. pri rampe. Rukavice, vrecia a odvoz vyzbieraného odpadu zabezpečí m.p. Ruseko.

  V prípade nepriaznivého počasia bude určený iný dátum.
  Od 01.01.2017 je povinná každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe požiadať hlavné mesto o dodanie buď kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby s minimálnym objemom 120 l za súčasného zabezpečenia odvozu odpadu minimálne jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november. Vic info nájdete na stránke MÚ.

  Rusovský ples

  05 Jan, 2017, pridal: Palm
  Tradičný Rusovský ples sa uskutoční v piatok 27.1.2017 od 19:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.
  V prípade záujmu o lístky volajte p. Jajcajovú na miestny úrad 0903787453, alebo 02/68207025, alebo e-mailom: jajcajova@bratislava-rusovce.sk.

  Otvorenie Vianočných trhov

  19 Dec, 2016, pridal: Palm
  V piatok 16.12. boli na námestí pri fontáne slávnostne otvorené Vianočné trhy. Vianočný stromček slávnostne posvätil p. farár Marián Prachár a potom prítomných občanov potešilo vystúpenie rusovských detí z DFS Gerulata, školy, škôlky a súkromnej ZUŠ p. Gajdošechovej. Zlatým klincom programu bolo vystúpenie p. Nagya.

  Fotky z akcie nájdete v našej fotogalérii.


  Stránka: 1/15 [next]