zaregistrovať |  heslo?
Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku
Občianske združenie vzniklo v roku 1990 a jeho hlavným poslaním je pomáhať v duchu humanizmu a lásky k blížnemu ľuďom s mentálnym postihnutím pri plnohodnotnom prežívaní života a pri ich začlenení do spoločnosti. Združuje odborníkov z oblasti sociálnej práce, občanov s mentálnym postihnutím, rodičov a ostatných občanov ochotných aktívne sa podieľať na pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím.

V roku 1994 zriadilo v budove Humanitného centra na Kovácsovej 85 v Rusovciach Chránené bývanie GERULATA pre osem ľudí s mentálnym postihnutím. V súčasnosti prevádzkuje zariadenie podporovaného bývania, ktoré má sedem stálych obyvateľov.

V spolupráci s odborníkmi z Belgicka boli úspešne realizované 4 medzinárodné projekty zamerané predovšetkým na zaradenie hendikepovaných do pracovnej činnosti. Pre ich pracovnú a sociálnu integráciu bola zriadená chránená dielňa, v ktorej zhotovovali darčekové predmety z glazovanej keramiky, ručného papiera a parafínové sviečky. Z dôvodu zmeny financovania zo strany Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, nastali problémy s pokrytím prevádzkových nákladov, preto činnosť chránenej dielne bola k 31. 12. 2013 ukončená. V súčasnosti vykonávajú obyvatelia podporovaného bývania kreatívne činnosti v rehabilitačno-terapeutickej dielni.

V budove Humanitného centra sa raz týždenne stretávajú členovia Klubu dôchodcov, zriadeného pri MÚ MČ Bratislava – Rusovce. V rámci dobrovoľníckej činnosti obyvatelia zariadenia podporovaného bývania zabezpečujú upratovanie priestorov a obsluhu v klube.

Medzi významné zámery občianskeho združenia patrí presadzovanie myšlienky integrácie prostredníctvom športu. Od roku 1999 organizuje v spolupráci so ZŠ Rusovce, pod záštitou primátora Hl. mesta SR Bratislavy a starostu Mestskej časti Bratislava - Rusovce integrované športové hry v stolnom tenise – GERULATA CUP RUSOVCE, ktorého sa pravidelne zúčastňujú športovci zo základných škôl z Rusoviec, Jaroviec a Rajky (Maďarsko), z bratislavských špeciálnych škôl, domovov sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania.

Myšlienku integrácie zdravotne postihnutých s ostatnou populáciou presadzuje občianske združenia aj prostredníctvom aktivít v oblasti kultúry. Pod záštitou Kresťanskej ligy pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku bolo zorganizovaných niekoľko integrovaných výstav výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím spolu s ich rovesníkmi so základných škôl.

Občianske združenie patrí k najvýznamnejším podporovateľom Folklórneho súboru Javorček, ktorý tvoria ľudia s mentálnym postihnutím. Integrované choreografie prezentovali spolu s Folklórnym súborom Lipa po celom Slovensku, i v zahraničí. S veľkou odozvou u divákov sa stretli na mnohých folklórnych festivaloch, vrátane najstaršieho a najznámejšieho vo Východnej.

Presadzovanie myšlienky integrácie je mottom celej činnosti občianskeho združenia.

Sídlo : Kovácsova 85, Rusovce
Štatutárny zástupca : PhDr. Ján Škott
Telefón: 02 / 62859545, 02/ 62859544
Mobil : 0910 947 055

Vedúca zariadenia podporovaného bývania: Mgr. Ingrid Iványová
Mobil: 0911 947 335
IČO: 00682004
RSS feed

Gerulata cup 2016

17 Dec, 2016, pridal: Palm
Už po 17-ty raz sa v telocvični Základnej školy v dňoch 10. – 11. novembra 2016 uskutočnili integrované športové hry v stolnom tenise GERULATA CUP Rusovce 2016. Hlavným organizátorom bola Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku v spolupráci so ZŠ Rusovce.

čítajte ďalej (2 strany)

Gerulata cup 2015

29 Nov, 2015, pridal: Palm
Už po 16-ty raz sa v telocvični Základnej školy v dňoch 12. – 13. novembra 2015 uskutočnili integrované športové hry v stolnom tenise Gerulata cup Rusovce 2015. Hlavným organizátorom bola Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku v spolupráci so ZŠ Rusovce.

čítajte ďalej (2 strany)
Na 16. ročníku integrovaných športových hier v stolnom tenise Gerulata Cup v mestskej časti Bratislava - Rusovce sa už tradične stretli žiaci zo základných škôl (ZŠ), špeciálnych základných škôl a zariadení sociálnych služieb z Bratislavy

Čítajte viac: skolskyservis.teraz.sk

Gerulata cup 2014

10 Mar, 2015, pridal: Palm
Organizátori stolnotenisového turnaja Gerulata cup, ktorý mal tento rok malé jubileum – XV. ročník – sa oprávnene tešia. Ich dlhoročné úsilie nájsť nasledovníkov sa konečne zúročilo. Jedným z nich je Peter Morský, študent prvého ročníka Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na turnaji sedel na veľmi dôležitom poste – na rozhodcovskej stoličke.

čítajte ďalej (2 strany)

Gerulata cup 2013

02 Dec, 2013, pridal: Palm
Už po 14-ty raz sa v telocvični Základnej školy v dňoch 14. – 15. novembra 2013 uskutočnili integrované športové hry v stolnom tenise Gerulata cup Rusovce 2013. Hlavným organizátorom bola Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku v spolupráci so ZŠ Rusovce.

čítajte ďalej (2 strany)

Gerulata cup 2012

20 Nov, 2012, pridal: Palm
Už po 13-ty raz sa v telocvični Základnej školy v dňoch 15. – 16. novembra 2012 uskutočnili integrované športové hry v stolnom tenise Gerulata cup Rusovce 2012. Hlavným organizátorom bola Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku v spolupráci so ZŠ Rusovce.

čítajte ďalej (2 strany)
„Synergia 2012 – chránená dielňa a podporované bývanie“ – pod týmto názvom bol úspešne realizovaný ďalší projekt Kresťanskej ligy pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku vďaka grantovému programu Prekročme spolu bariéry Nadácie Orange.

Cieľom tohto projektu bolo vzdelanie a získanie praktických zručností pre 8 zamestnancov chránenej dielne s mentálnym postihnutím s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% formou kurzu v oblasti odlievania sviečok z parafínu do foriem z lukoprénu.

čítajte ďalej (2 strany)
Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku si Vás dovoľuje pozvať na divadelné predstavenie

STROJ ČASU

Predstavenie sa uskutoční vo štvrtok 24. mája 2012 v Divadle SĽUK v Rusovciach
o 11:00 hod. pre základnú školu a o 18:00 hod. pre verejnosť
Vstupné je dobrovoľné.

čítajte ďalej (2 strany)

Hľadáme asistentov

26 Apr, 2012, pridal: Palm
Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku so sídlom na Kovácsovej ul. č. 85, hľadá asistentov ochotných pracovať a tráviť svoj voľný čas s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Bližšie informácie poskytne Ingrid Iványová, vedúca Podporovaného bývania Gerulata, tel. č. 0911 947 335.

Poďakovanie

17 Jan, 2012, pridal: Palm
Obyvatelia Podporovaného bývania Gerulata, zamestnanci a predstavenstvo Kresťanskej ligy pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku vyjadrujú poďakovanie všetkým Rusovčanom, ktorí si zakúpili darčekové predmety – glazovanú keramiku, sviečky z parafínu a novoročné pozdravy z ručného papiera na rusovských Vianočných trhoch 2011.

Úprimne ďakujeme aj občianskemu združeniu Rusovčan, ktorého členovia prispeli na skvalitnenie života ľudí s mentálnym postihnutím dobrovoľným peňažným darom z výťažku za predaj vianočného punču sumou 515 EUR. Všetky finančné prostriedky budú na základe želania obyvateľov Podporovaného bývania Gerulata použité na zriadenie satelitnej digitálnej televízie na Kovácsovej 85.

Za podporu ešte raz všetkým ďakujeme a v roku 2012 prajeme veľa zdravia, šťastia a pohody v osobnom i profesionálnom živote.

Stránka: 1/4 [next]