zaregistrovať |  heslo?
Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku
Občianske združenie vzniklo v roku 1990 a jeho hlavným poslaním je pomáhať v duchu humanizmu a lásky k blížnemu ľuďom s mentálnym postihnutím pri plnohodnotnom prežívaní života a pri ich začlenení do spoločnosti. Združuje odborníkov z oblasti sociálnej práce, občanov s mentálnym postihnutím, rodičov a ostatných občanov ochotných aktívne sa podieľať na pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím.

V roku 1994 zriadilo v budove Humanitného centra na Kovácsovej 85 v Rusovciach Chránené bývanie GERULATA pre osem ľudí s mentálnym postihnutím. V súčasnosti prevádzkuje zariadenie podporovaného bývania, ktoré má sedem stálych obyvateľov.

V spolupráci s odborníkmi z Belgicka boli úspešne realizované 4 medzinárodné projekty zamerané predovšetkým na zaradenie hendikepovaných do pracovnej činnosti. Pre ich pracovnú a sociálnu integráciu bola zriadená chránená dielňa, v ktorej zhotovovali darčekové predmety z glazovanej keramiky, ručného papiera a parafínové sviečky. Z dôvodu zmeny financovania zo strany Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, nastali problémy s pokrytím prevádzkových nákladov, preto činnosť chránenej dielne bola k 31. 12. 2013 ukončená. V súčasnosti vykonávajú obyvatelia podporovaného bývania kreatívne činnosti v rehabilitačno-terapeutickej dielni.

V budove Humanitného centra sa raz týždenne stretávajú členovia Klubu dôchodcov, zriadeného pri MÚ MČ Bratislava – Rusovce. V rámci dobrovoľníckej činnosti obyvatelia zariadenia podporovaného bývania zabezpečujú upratovanie priestorov a obsluhu v klube.

Medzi významné zámery občianskeho združenia patrí presadzovanie myšlienky integrácie prostredníctvom športu. Od roku 1999 organizuje v spolupráci so ZŠ Rusovce, pod záštitou primátora Hl. mesta SR Bratislavy a starostu Mestskej časti Bratislava - Rusovce integrované športové hry v stolnom tenise – GERULATA CUP RUSOVCE, ktorého sa pravidelne zúčastňujú športovci zo základných škôl z Rusoviec, Jaroviec a Rajky (Maďarsko), z bratislavských špeciálnych škôl, domovov sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania.

Myšlienku integrácie zdravotne postihnutých s ostatnou populáciou presadzuje občianske združenia aj prostredníctvom aktivít v oblasti kultúry. Pod záštitou Kresťanskej ligy pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku bolo zorganizovaných niekoľko integrovaných výstav výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím spolu s ich rovesníkmi so základných škôl.

Občianske združenie patrí k najvýznamnejším podporovateľom Folklórneho súboru Javorček, ktorý tvoria ľudia s mentálnym postihnutím. Integrované choreografie prezentovali spolu s Folklórnym súborom Lipa po celom Slovensku, i v zahraničí. S veľkou odozvou u divákov sa stretli na mnohých folklórnych festivaloch, vrátane najstaršieho a najznámejšieho vo Východnej.

Presadzovanie myšlienky integrácie je mottom celej činnosti občianskeho združenia.

Sídlo : Kovácsova 85, Rusovce
Štatutárny zástupca : PhDr. Ján Škott
Telefón: 02 / 62859545, 02/ 62859544
Mobil : 0910 947 055

Vedúca zariadenia podporovaného bývania: Mgr. Ingrid Iványová
Mobil: 0911 947 335
IČO: 00682004
RSS feed

Mesiac úcty k starším

08 Nov, 2017, pridal: Palm
Exkurzia v národnej kultúrnej pamiatke Rímsky vojenský tábor – Gerulata pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Už od roku 1990, kedy Organizácia Spojených národov vyhlásila 1. október za Medzinárodný deň starších ľudí, si nielen tento deň, ale i celý mesiac október pripomíname význam staršej generácie v spoločnosti, oceňujeme jej prínos, znalosti a skúsenosti.

čítajte ďalej (2 strany)

Gerulata cup 2016

17 Dec, 2016, pridal: Palm
Už po 17-ty raz sa v telocvični Základnej školy v dňoch 10. – 11. novembra 2016 uskutočnili integrované športové hry v stolnom tenise GERULATA CUP Rusovce 2016. Hlavným organizátorom bola Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku v spolupráci so ZŠ Rusovce.

čítajte ďalej (2 strany)

Gerulata cup 2015

29 Nov, 2015, pridal: Palm
Už po 16-ty raz sa v telocvični Základnej školy v dňoch 12. – 13. novembra 2015 uskutočnili integrované športové hry v stolnom tenise Gerulata cup Rusovce 2015. Hlavným organizátorom bola Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku v spolupráci so ZŠ Rusovce.

čítajte ďalej (2 strany)
Na 16. ročníku integrovaných športových hier v stolnom tenise Gerulata Cup v mestskej časti Bratislava - Rusovce sa už tradične stretli žiaci zo základných škôl (ZŠ), špeciálnych základných škôl a zariadení sociálnych služieb z Bratislavy

Čítajte viac: skolskyservis.teraz.sk

Gerulata cup 2014

10 Mar, 2015, pridal: Palm
Organizátori stolnotenisového turnaja Gerulata cup, ktorý mal tento rok malé jubileum – XV. ročník – sa oprávnene tešia. Ich dlhoročné úsilie nájsť nasledovníkov sa konečne zúročilo. Jedným z nich je Peter Morský, študent prvého ročníka Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na turnaji sedel na veľmi dôležitom poste – na rozhodcovskej stoličke.

čítajte ďalej (2 strany)

Gerulata cup 2013

02 Dec, 2013, pridal: Palm
Už po 14-ty raz sa v telocvični Základnej školy v dňoch 14. – 15. novembra 2013 uskutočnili integrované športové hry v stolnom tenise Gerulata cup Rusovce 2013. Hlavným organizátorom bola Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku v spolupráci so ZŠ Rusovce.

čítajte ďalej (2 strany)

Gerulata cup 2012

20 Nov, 2012, pridal: Palm
Už po 13-ty raz sa v telocvični Základnej školy v dňoch 15. – 16. novembra 2012 uskutočnili integrované športové hry v stolnom tenise Gerulata cup Rusovce 2012. Hlavným organizátorom bola Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku v spolupráci so ZŠ Rusovce.

čítajte ďalej (2 strany)
„Synergia 2012 – chránená dielňa a podporované bývanie“ – pod týmto názvom bol úspešne realizovaný ďalší projekt Kresťanskej ligy pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku vďaka grantovému programu Prekročme spolu bariéry Nadácie Orange.

Cieľom tohto projektu bolo vzdelanie a získanie praktických zručností pre 8 zamestnancov chránenej dielne s mentálnym postihnutím s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% formou kurzu v oblasti odlievania sviečok z parafínu do foriem z lukoprénu.

čítajte ďalej (2 strany)
Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku si Vás dovoľuje pozvať na divadelné predstavenie

STROJ ČASU

Predstavenie sa uskutoční vo štvrtok 24. mája 2012 v Divadle SĽUK v Rusovciach
o 11:00 hod. pre základnú školu a o 18:00 hod. pre verejnosť
Vstupné je dobrovoľné.

čítajte ďalej (2 strany)

Hľadáme asistentov

26 Apr, 2012, pridal: Palm
Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku so sídlom na Kovácsovej ul. č. 85, hľadá asistentov ochotných pracovať a tráviť svoj voľný čas s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Bližšie informácie poskytne Ingrid Iványová, vedúca Podporovaného bývania Gerulata, tel. č. 0911 947 335.

Stránka: 1/4 [next]