Rusovce.info - rusovsky portal : Modernejšie a väčšie školy pre Rusovce, Jarovce a Petržalku

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Modernejšie a väčšie školy pre Rusovce, Jarovce a Petržalku
posted by Palm on 03 Jún, 2022 [06:12 UTC]
Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sa rozšíri základná škola o nadstavbu s desiatimi triedami a zrekonštruuje sa jedáleň. Celková kapacita sa zvýši o 144 miest, po novom bude na škole 464 študentov. Nové triedy by sa mali otvoriť v školskom roku 2023/24. Pekný projekt starostky Lucii Tulekovej Henčelovej a poslancov.

Čítajte viac: bratislavskykraj.sk

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post