zaregistrovať |  heslo?
Miestne zastupiteľstvo
Miestne zastupiteľstvo tvoria poslanci, ktorí sa schádzajú na zasadnutiach približne jeden krát za mesiac.
Prítomnosť poslancov na zasadnutiach a správy z jednotlivých zasadnutí nájdete na stránke zasadnutí MZ.
Pri miestnom zastupiteľstve pracujú aj komisie MZ, ktorých člnmi sú poslanci a aktivisti z radov občanov.
RSS feed

Zasadnutie MZ 9. 11. 2017

12 Nov, 2017, pridal: Palm
- Pripravovanú zmenu financovania mestských častí poslanci podporili
- Komunikácie na Novej farme prevzaté do správy MČ

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 9.11.2017 od 16:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)
- Víťazný projekt participatívneho rozpočtu – šmykľavka

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 30.10.2017 od 16:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

Program:
1. Návrh na zmenu textovej časti uznesenia č. 303 zo dňa 29.6.2017 spolufinancovanie projektu „Radšej odbornú učebňu ako liečebňu“, označeného kódom IROP-P02SC222-2016-13
2. Vyhodnotenie projektu Participatívneho rozpočtu Mestskej časti Bratislava- Rusovce
na rok 2017

Zasadnutie MZ 21. 9. 2017

24 Sep, 2017, pridal: Palm
- Projekt na rekonštrukciu telocvične v ZŠ poslanci podporili
- Projekty participatívneho rozpočtu predstavené, hlasovať sa dá do 29.9.2017

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Vo štvrtok 21.9. budú na miestnom zastupiteľstve prvý krát v histórii predstavené projekty, z ktorých si občania budú môcť vybrať jeden a ten bude následne realizovať Miestny úrad.
Priamo na zastupiteľstve si budete môcť vypočuť predkladateľov a zahlasovať za vami vybraný návrh.
Srdečne vás pozývame.
Zastupiteľstvo sa začína o 16:00, predstavovanie projektov je ale až posledným bodom, takže sa na rad dostane okolo 17:00.
PS: Za projekty sa dá hlasovať aj cez web, ale váha vášho hlasu je v tom prípade polovičná.
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava –
Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 21. 9. 2017 od 16:00 v kultúrnej sále miestneho
úradu.


čítajte ďalej (2 strany)
- Prijatie pravidiel participatívneho rozpočtu na rok 2017

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 27.7.2017 od 17:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Participatívny rozpočet Mestskej časti Bratislava - Rusovce na rok 2017

Zasadnutie MZ 29. 6. 2017

02 Jul, 2017, pridal: Palm
- Pozemok na Vývojovej bol po niekoľkých kolách súťaží nakoniec predaný
- Škola bude mať nové logo
- Vyše 40 000 € pohľadávok bolo kvôli premlčaniu odpísaných

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)

Stránka: 1/24 [next]