zaregistrovať |  heslo?
Miestne zastupiteľstvo
Miestne zastupiteľstvo tvoria poslanci, ktorí sa schádzajú na zasadnutiach približne jeden krát za mesiac.
Prítomnosť poslancov na zasadnutiach a správy z jednotlivých zasadnutí nájdete na stránke zasadnutí MZ.
Pri miestnom zastupiteľstve pracujú aj komisie MZ, ktorých člnmi sú poslanci a aktivisti z radov občanov.
RSS feed
- Prijatie pravidiel participatívneho rozpočtu na rok 2017

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 27.7.2017 od 17:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Participatívny rozpočet Mestskej časti Bratislava - Rusovce na rok 2017

Zasadnutie MZ 29. 6. 2017

02 Jul, 2017, pridal: Palm
- Pozemok na Vývojovej bol po niekoľkých kolách súťaží nakoniec predaný
- Škola bude mať nové logo
- Vyše 40 000 € pohľadávok bolo kvôli premlčaniu odpísaných

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 29.6.2017 od 16:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)

Zasadnutie MZ 6. 4. 2017

09 Apr, 2017, pridal: Palm
- Rusovce budú mať novú ulicu nazvanú podľa Laury Henckel
- Nezákonne vyrúbaný pozemok pri Gaštanovej aleji bol prenajatý na účel výsadby zelene a výstavby detského ihriska

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 6.4.2017 od 16:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)

Zasadnutie MZ 9. 2. 2017

10 Feb, 2017, pridal: Palm
- Škola plánuje výmenu okien do konca marca
- Návrh miestneho poplatku za rozvoj schválený

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 9.2.2017 od 16:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)

Zasadnutie MZ 15. 12. 2016

18 Dec, 2016, pridal: Palm
- Rozpočet na rok 2017 schválený
- 3 000,-€ vyhradených na participatívny rozpočet
- Dotácie pre občianske združenia navýšené

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce?, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2016 o 16:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)

Stránka: 1/24 [next]