Miestne zastupiteľstvo
Miestne zastupiteľstvo tvoria poslanci, ktorí sa schádzajú na zasadnutiach približne jeden krát za mesiac.
Prítomnosť poslancov na zasadnutiach a správy z jednotlivých zasadnutí nájdete na stránke zasadnutí MZ.
Pri miestnom zastupiteľstve pracujú aj komisie MZ, ktorých člnmi sú poslanci a aktivisti z radov občanov.
RSS feed

Zasadnutie MZ 8. 10. 2019

12 Okt, 2019, pridal: Palm
- Vianočný príspevok pre dôchodcov nad 70 rokov schválený
- Pracovná skupina pre participatívny rozpočet zriadená

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 08. 10. 2019 od 17.00 hod v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)

Zasadnutie MZ 3. 9. 2019

08 Sep, 2019, pridal: Palm
- Dohoda o riešení sporu ohľadom pozemku pri Gaštanovej aleji neschválená. Namiesto toho bola vyhlásená verejná obchodná súťaž na predaj predmetného pozemku
- Pozmenené pravidlá participatívneho rozpočtu schválené

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
- Kompromisný návrh na úpravu poplatkov za stravu v jedálni ZŠ s MŠ schválený

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa 06. 08. 2019 od 17:00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu
Program: Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Rusovce

Zasadnutie MZ 25. 6. 2019

27 Jún, 2019, pridal: Palm
- VZN o poplatkoch za stravu v ZŠ s MŠ stále neschválené
- Rozsiahla rekonštrukcia požiarnej zbrojnice schválená

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 25. 06. 2019 od 17,00 hod v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa 05. 06. 2019 od 17:00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.
Program:
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Zasadnutie MZ 21. 5. 2019

26 Máj, 2019, pridal: Palm
- Schválenie zón bez pesticídov

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
- Návrh parkovacej politiky odsúhlasený s pripomienkami

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)

Stránka: 1/28 [next]