Aktuality

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 21. 05. 2019 od 17.00 hod v kultúrnej sále miestneho úradu.

Čítajte ďalej (2 strany)...
V rámci podujatia Noc múzeí a galérii 2019, ktoré sa uskutoční v sobotu 18. mája naprieč celým Slovenskom, prispeje svojim kúskom aj Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, ktoré sprístupní svoj tajuplný CO kryt pod Mestským divadlom P. O. Hviezdoslava.

Čítajte ďalej (2 strany)...
V pondelok, 27. mája sa v Pastoračnom centre sv. Márie Magdalény od 8:00 hod. uskutoční odber krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na adrese kvapka.krvi.rusovce@gmail.com.
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa 14. 05. 2019 od 17:00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.
Srdečne pozývame na 20. Zadunajský majáles, už túto sobotu od 15:00 v parku v Rusovciach.

Program:
15:00 – 15:20 ZUŠ Bratislava - Rusovce pod vedením p. Gajdošechovej
15:20 – 15:30 ZŠ s MŠ Bratislava - Rusovce pod vedením p. Ďurďovičovej
15:30 – 15:50 DFS Čunovský kŕdeľ pod vedením p. Szabóa
15:55 – 16:15 Tamburášsky orchester Konjic pod vedením p. Maasza
16:20 – 17:10 DFS Gerulata pod vedením p. Uhrákovej
17:15 – 18:00 FS Ekonóm pod vedením p. Lenára
18:20 – 19:20 Jozefove kone (hudobná skupina)
19:30 – 20:30 Klobúk dole (hudobná skupina)
od 21:00 diskotéka

Programom bude sprevádzať Ivana Ilgová.
Milí Rusovčania a hlavne deti!
Pozývame Vás v utorok 30.4.2019 od 17 hod. na námestie ku fontáne, kde spolu ozdobíme a postavíme máj.
Tešiť sa môžeme na vystúpenie DFS Gerulata. Na ozdobovanie mája si prineste mašle.
Tešíme sa na vás!
Už túto sobotu 27. 04. od deviatej hodiny budeme upratovať Rusovský park. Príďte priložiť ruku k dielu, zoberte aj svoje deti a spoločne si urobíme u nás doma v Rusovciach poriadok.

Občerstvenie a pracovné pomôcky zabezpečí mestská časť. Tešíme sa vás a stretneme sa v sobotu o 9:00 pred SĽUK-om.

Pozn.: V prípade nepriaznivého počasia oznámime náhradný termín.
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko pripravilo v spolupráci hlavným mestom Bratislava v rámci podujatia Bratislavské mestské dni bohatý a žánrovo pestrý program, ktorý do metropolitných ulíc pritiahne všetky vekové kategórie.

Program začne symbolickým odpečatením Michalskej brány, ktorým mesto pomyselne otvorí dvere a brány svojich inštitúcii, a zároveň odštartuje pútavý program v uliciach.

Čítajte ďalej (2 strany)...
- Určenie konateľa ROT-u za MČ neschválené
- Zmena rozpočtu schválená

Správa zo zasadnutia

Čítajte ďalej (2 strany)...
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava ponúka hru Ujo Váňa.
Viac informácii na tomto mieste.
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 16.4.2019 od 17:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

Čítajte ďalej (2 strany)...
Druhého kola prezidentských volieb sa 30. 3. 2019 v Rusovciach zúčastnilo spolu 2 148 voličov, čo je 63,6 % zo všetkých voličov (3 375). Je to len o niekoľko voličov menej ako v prvom kole.

Rusovce hlasovali takto:

Kandidát Hlasov Percent
Zuzana Čaputová174382,02%
Maroš Šefčovič38217,98%