Aktuality

Princ Krasoň
2. 11. sobota 15:00

Terminátor: Temný osud
2. 11. sobota 19:00

Ovečka Shaun vo filme: Farmageddon
3. 11. nedeľa 15:00

Sirota Brooklyn
3. 11. nedeľa 19:00

Čítajte ďalej (2 strany)...
- Vianočný príspevok pre dôchodcov nad 70 rokov schválený
- Pracovná skupina pre participatívny rozpočet zriadená

Správa zo zasadnutia

Čítajte ďalej (2 strany)...
POZOR ZMENA TERMÍNU. Kvôli nepriaznivému počasiu sa Šarkaniáda presúva na sobotu 12.10.

Kukulienka pozýva všetky rusovské deti v sobotu 12.10. od 15:30 na tradičnú jesennú
Š a r k a n i á d u
Poďte si s nami púšťať šarkanov na letisku za Miestnym úradom,
smer PD Dunaj na Vývojovej ul. v Rusovciach.
Prineste si so sebou šarkanov.

Miesto konania: mapa.
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 08. 10. 2019 od 17.00 hod v kultúrnej sále miestneho úradu.

Čítajte ďalej (2 strany)...
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. uskutoční pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov zber odpadu s obsahom škodlivín.
Zbierať sa budú tieto odpady:
Staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)
Termín zberu:
19.10.2019 10.30 – 12.30 h, Vývojová ulica, RUSEKO - zberný dvor
Kukulienka pozýva všetky rusovské deti v sobotu 5.10. od 15:30 na tradičnú jesennú
Š a r k a n i á d u
Poďte si s nami púšťať šarkanov na letisku za Miestnym úradom,
smer PD Dunaj na Vývojovej ul. v Rusovciach.
Prineste si so sebou šarkanov.

Miesto konania: mapa.
Srdečne vás pozývame na
Rusovskú jazda veteránov 2019
pod záštitou starostky Rusoviec Lucie Tulekovej Henčelovej
14. 9. 2019 so štartom o 9:45 z parkoviska reštaurácie SĽUK.
Historické autá budú vystavené na parkovisku SĽUKu od 8:00 do cca 10:00.
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce pozýva na XXXII. ročník Medzinárodnej súťaže s historickou hasičskou technikou do parku rusovského kaštieľa v sobotu 14.9.2019 so začiatkom o 11.00 hod.

- Dohoda o riešení sporu ohľadom pozemku pri Gaštanovej aleji neschválená. Namiesto toho bola vyhlásená verejná obchodná súťaž na predaj predmetného pozemku
- Pozmenené pravidlá participatívneho rozpočtu schválené

Správa zo zasadnutia

Čítajte ďalej (2 strany)...
Detský folklórny súbor Gerulata
nácviky - tanečná sála Sľuk - Rusovce
Pondelok a Streda od 16:00 do 19:00
Deti prijímame počas celého septembra 2019
V sobotu 3. augusta sme sa vybrali na výlet do čarovnej Viedne. Prostredníctvom netradičných spôsobov prezentácie histórie sme zažili zaujímavé okamihy spoznávania tejto európskej metropoly. Zážitkové múzeum nám sprostredkovalo pomocou 5D kina prechádzku najdôležitejšími historickými míľnikmi Viedne. Rakúska národná knižnica nám svojou špecifickou vôňou mnohých zväzkov kníh pripomenula, aká je náročná a zároveň úžasná starostlivosť o historické písomnosti. No a najkrajšou časťou dňa bola určite prehliadka cisárskych apartmánov cisára Františka Jozefa a cisárovnej Sissi.

Čítajte ďalej (2 strany)...

Sekcia: Miestny úrad, 19 Aug, 2019, pridal: Palm , (pridajte komentár)
Mestská časť Bratislava - Rusovce vás srdečne pozýva na
DEŇ RUSOVIEC
v sobotu 31. augusta na lúke pri kaštieli.