Aktuality

Na základe oznamu Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 7.5.2018 Vás informujeme, že pre poskytovanie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast bol pre obvody Bratislava - Rusovce, Jarovce a Čunovo určený poskytovateľ: SI Medical, s.r.o., Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava.
POZOR: Karty po 31.5.2018 neprechádzajú automaticky k určenému poskytovateľovi, ale na BSK! Preto je potrebné s novým poskytovateľom vopred uzatvoriť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Nový poskytovateľ si sám vyžiada zdravotnú dokumentáciu, či už od MUDr. Krempaskej alebo po 31.5.2018 od BSK (viď. oznam nižšie). Poskytovateľ SI Medical s.r.o. je povinný uzatvoriť dohodu o poskytovaní všeobecnej zdravotnej starostlivosti s každou osobou, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt v jej zdravotnom obvode.
Jazda veteránov 2018 uskutoční 16. 6. 2018 so štartom o 10:00 z parkoviska reštaurácie Furmanka v Čunove.

Trasa jazdy : Čuňovo (SK) - Rajka (HU) – Bezene (HU) - Mosonymagyrovár (HU) – Bezene (HU) – Rajka (HU) – Rusovce (SK) – Bratislava (SK) – Ivanka pri Dunaji (SK) – Bernolákovo (SK) - Veľký Biel (SK) – Senec (SK) – Hrubý Šúr (SK) – Zlaté Klasy (SK) – Nový Život (SK) – Jelka (SK) – Veľké Uľany (SK) – Sládkovičovo (SK) – Veľká Mača (SK) - Sereď (SK) - Šoporňa (SK)

Propozície a prihlášku na Jazdu veteránov 2018 si môžete stiahnuť tu.
Rodinné centrum Kukulienka vás pozýva na oslavu Dňa matiek – Míľu pre mamu v sobotu 12. mája 2018 od 15:00 do 18:00 na jazere Kuchajda.
Už päťnásty rok vám materské a rodinné centrá dobrovoľnícky pripravia najväčšiu oslavu Dňa matiek. Rezervujte si tento deň pre seba a svoju rodinu. Prejdete symbolickú míľu (1609 metrov) a popritom sa zabavíte a oslávite sviatok všetkých mám. Podujatie organizuje Únia materských centier a koná sa pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku.
Nájde sa skvelý pediater/pediatrička pre naše deti do ambulancie v zdravotnom stredisku v Rusovciach?
Zdravotné stredisko v Rusovciach (http://www.bratislava-rusovce.sk/zdravotnictvo) by síce znieslo menší "facelift", ale poskytuje niekoľko výhod vrátane pekného priestoru ambulancie pre deti a dorast so samostatným vchodom a čakárňou, bezproblémového parkovania pred budovou a vedľa strediska, 50m vzdialenosti od zastávky MHD, okolitej zelene a blízkosti parku kaštieľa a rusovského lesoparku (cez cestu), kvalitných reštaurácií s denným menu v okolí... je možnosť, že po uvoľnení niektorého z nájomných bytov, by MČ Rusovce vedela poskytnúť aj ubytovanie v prípade prisťahovania lekára z iného kúta zeme..
Eric Clapton
12.5. 2018 o 15:00 hod.
Veľká Británia, 2017, dokumentárny, 135 min.

Niekto to rád zahalené
12.5. 2018 o 19:00 hod.
Francúzsko, 2017, komédia, 88 min.


Čítajte ďalej (2 strany)...

Sekcia: Aktuality, 04 Máj, 2018, pridal: Palm , (pridajte komentár)
Spoločnosť SAD Dunajská Streda, a.s. už niekoľko rokov zabezpečuje sezónnu prevádzku „cyklobusu“. Špeciálne upravený autobus prepravuje cestujúcich spolu s bicyklami, a to pri dodržaní maximálnej bezpečnosti prepravy.
Tento rok sa spoločnosť SAD Dunajská Streda rozhodla predlžiť trasu prepravy, a to až do Čunova aby sa zatraktívnila cykloturistika a umožnila záujemcom z lokality Dunajskej Stredy využívať cyklotrasy na „petržalskej hrádzi“, v spojení s trasami smerom do priľahlých lokalít v rámci „Dunajskej cyklocesty“.
Samozrejme, že zámerom je aj možnosť spoznania priľahlých atraktívnych lokalít Vodného diala Gabčíkovo, Dunajských ramien a Dunajskej Stredy zo strany cykloturistov z Bratislavy a hlavne z mestských častí Petržalka, Rusovce, Jarovce a Čunovo. Cyklobus bude premávať cez víkendy a sviatky, od 28. apríla do 14. októbra z Dunajskej Stredy (zastávka Miestny úrad Dunajská Streda) cez Gabčíkovo (stupeň VE) a Vojku nad Dunajom (Csente čárda) do Čunova (zastávka priehrada, pri bufete Obrátka!) a späť.
Preprava cestujúcich a bicyklov je ZADARMO. Cestovný poriadok spolu s ďalšími informáciami sú prístupné na jednotlivých zastávkach a tiež na stránke www.sadds.sk a na facebooku spoločnosti SAD Dunajská Streda.

Mestská časť Bratislava – Rusovce,
Mestská časť Bratislava – Petržalka,
Mestská časť Bratislava – Jarovce a
Mestská časť Bratislava - Čunovo
Vás srdečne pozývajú
do rusovského parku
na

19. Zadunajský majáles
dňa 5. mája 2017 od 15:00

Diskusia o moderných trendoch a alternatívach v školstve, aj o smerovaní Rusovskej ZŠ s MŠ sa uskutoční v stredu 2.5.2018 o 18:30 v pastoračnom komunitnom centre. Všetci sú vítaní.
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. uskutoční pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov zber odpadu s obsahom škodlivín.
Zbierať sa budú tieto odpady:
Staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)
Termín zberu:
28.4.2018 10.30 – 12.30 h, Vývojová ulica, RUSEKO - zberný dvor
Milí Rusovčania a hlavne deti!
Pozývame Vás v piatok 27.4.2018 od 17 hod. na námestie ku fontáne, kde spolu ozdobíme a postavíme máj. Pripravené bude aj malé občerstvenie.
Tešiť sa môžeme na vystúpenie DFS Gerulata.
Na ozdobovanie mája si prineste mašle.
Tešíme sa na vás!
Očkovanie proti besnote bude k dispozícii 21.4.2018 od 9:00 do 12:00 pred MÚ Rusovce
- Ohľadom nájmu pozemku pri Mínešskej sa nič nemení

Správa zo zasadnutia

Čítajte ďalej (2 strany)...