zaregistrovať |  heslo?
Aktuality

Milí prváčikovia a rodičia!

Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie nového školského roka 2017/2018 do našej školy, ktoré sa bude konať v telocvični
4. septembra 2017 o 8:30

Teší sa na stretnutie s Vami
vedenie školy a pani učiteľky

Počas tohto dňa nebude v prevádzke Školský klub detí, ani Školská jedáleň.
Prosíme, pribaľte deťom desiatu a nápoj.

Čítajte ďalej (2 strany)...
V rámci podujatia Deň Rusoviec 26.8. pozývame všetkých milovníkov lietadiel a záujemcov pozrieť si Rusovce „z neba“ na prehliadku lietadla AN-2 a následné vzlietnutie nad Rusovce a okolie.
Z lúky pri kaštieli , kde sa podujatie koná, bude zabezpečená kyvadlová doprava na Rusovské letisko a späť.
Prihlasovanie bude prebiehať v stánku O.Z. Rusovčan. Príspevok na pohonné hmoty je 20,- € /osoba.

Lietať sa bude od 14.00 cca do 18.00 hod
Vyzývame občanov MČ Bratislava - Rusovce na predkladanie projektov do participatívneho rozpočtu na rok 2017 v zmysle podmienok odsúhlasených na mimoriadnom MZ MČ Bratislava - Rusovce dňa 27.7.2017. Občania, skupiny občanov Rusoviec alebo občianske združenia so sídlom na území Rusoviec sa môžu zapojiť svojimi návrhmi, ktoré budú riadne doručené do podateľne MÚ MČ Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava - Rusovce do 8.9.2017

Čítajte ďalej (2 strany)...
MČ Bratislava - Rusovce Vás srdečne pozýva v sobotu 26. augusta 2017 od 15:00 do areálu rusovského parku na
Deň Rusoviec 2017

Čítajte ďalej (2 strany)...
- Prijatie pravidiel participatívneho rozpočtu na rok 2017

Správa zo zasadnutia

Čítajte ďalej (2 strany)...
Aj v auguste sa môžeme tešiť na filmy v Kine SĽUK.
Viac informácií nájdete na www.kino.sluk.sk
Pozývame Vás na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 27.7.2017 od 17:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Participatívny rozpočet Mestskej časti Bratislava - Rusovce na rok 2017
V sobotu 22.7. od 16:00 pozývame všetkých na Rusovské hody na futbalovom ihrisku.
Príspevok o jednom trende v slovenskom školstve a pocta bývalej učiteľke z rusovskej školy.

Čítajte na tomto mieste.

Autor: Valéria Koszoruová
- Pozemok na Vývojovej bol po niekoľkých kolách súťaží nakoniec predaný
- Škola bude mať nové logo
- Vyše 40 000 € pohľadávok bolo kvôli premlčaniu odpísaných

Správa zo zasadnutia

Čítajte ďalej (2 strany)...
Tibor Straka st. (Trojhraničný Veteran Car Club) približuje históriu motocyklového
trialu na Slovensku: www.moto-cup.sk
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 29.6.2017 od 16:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

Čítajte ďalej (2 strany)...