Aktuality

Snežná hliadka
2. 8. nedeľa 15:00

Havel
2. 8. nedeľa 19:00

Čítajte ďalej (2 strany)...
Srdečne vás pozývame na Rusovské hody 2020, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 26. júla 2020 na futbalovom ihrisku.

Začneme o 10:30 hod. slávnostnou svätou omšou a o 14:00 hod. je pripravený futbalový zápas, v ktorom si sily zmerajú rusovskí muži.

Pre deti sú pripravené atrakcie; k dispozícii budú stánky s občerstvením a predajné stánky.

Tešíme sa na vás!

PS: Konanie akcie bolo konzultované s RÚVZ.
V smere z mesta do Rusoviec nebudú denné autobusy premávať cez Jarovce, zavedená bude náhradná doprava X91.

Viac: imhd.sk
Verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Rusovciach sa neustále predlžuje, rastú tým aj náklady, ktoré budú na opravu pamiatky potrebné.

Čítajte viac: www.teraz.sk
- Zníženie dotácií pre združenia a spolky neschválené
- Poslanci sa vzdali poslaneckých odmien do konca volebného obdobia
- Zmeny rozpočtu obce neschválené
- Zmena územného plánu pamiatkovej zóny schválená v obmedzenej miere

Správa zo zasadnutia

Čítajte ďalej (2 strany)...
Pozývame vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 23. 06. 2020 od 17.00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.

Čítajte ďalej (2 strany)...
AKTUALIZÁCIA 30.8.2020: Z dôvodu protiepidemiologických opatrení (uzavretie maďarských hraníc) je akcia zrušená.

20. ročník tradičnej akcie Rusovská jazda veteránov pod záštitou starostky Rusoviec Lucie Tulekovej Henčelovej sa uskutoční
5. 9. 2020 so štartom o 9:30 z parkoviska reštaurácie SĽUK.

Trasa jazdy : Rusovce – Rajka - Deutsch Jandorf – Zeiselhof – Pama – Prellenkirche - Deutsch Altenburg - Schloss Niderweiden – Schloshof - Schloss Niderweiden – Heinburg – Bolwsthal – Berg – Kittsee – Jarovce – Rusovce - obed (reštaurácia SĽUK) – odchod 14:30 Rusovce – Rajka – Dunakiliti – Darnosziget – Halászi – Puski – Dunaremete – Lipót.

Propozície a prihlášku na Rusovskú jazdu veteránov 2020 si môžete stiahnuť tu.
Vedeli ste, že kukaj.sk robí živý prenos z niekoľkých hniezd z rusovských Sysľovských polí? Tento ukazuje hniezdo Myšiarky ušatej, ktorú nedávno ulovil sokol a o mláďatá sa momentálne stará otec. Ďalší prenos ukazuje napríklad hniezdo sokola červenonohého.

Živý prenos tu: www.kukaj.sk
Podľa slov starostky Rusoviec Lucie Tulekovej Henčelovej sú malá mestská časť, čomu zodpovedá aj ich rozpočet. "Našich poslancov aj obyvateľov sme pripravili na to, že sa investičné projekty budú vyberať zo zásobníka tých projektov, ktoré majú potenciál priniesť do obecného rozpočtu nejaké príjmy, "uviedla k otázke, aké investičné projekty museli obmedziť a ako im korona zasiahla do obecného rozpočtu.

Čítajte viac: www.bratislavskenoviny.sk
- Realizácia vzorového zberného hniezda z participatívneho rozpočtu schválená
- Redakčná rada Rusovských novín zrekonštruovaná
- Návrh mimosúdnej dohody s firmou DB REAL FINANCE schválený

Správa zo zasadnutia

Čítajte ďalej (2 strany)...
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. uskutoční pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov zber odpadu s obsahom škodlivín.
Zbierať sa budú tieto odpady:
Staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)
Termín zberu:
30.5.2020 10.30 – 12.30 h, Vývojová ulica, RUSEKO - zberný dvor
Veľmi sa teším, že naša prvá virtuálna aktivita - virtuálny Rúškový beh - mala u vás veľký úspech. Verím, že sme tým začali novú peknú tradíciu a že ste si to poriadne užili. Rada by som poďakovala manželom Palovi a Dade Mokráňovcom za inšpiráciu a organizačné zastrešenie. 👍👍👍

Tešíme sa na ďalšiu virtuálnu aktivitu!

Lucia Tuleková Henčelová

Čítajte ďalej (2 strany)...