Aktuality

V súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 a na základe odporúčania magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na ochranu senioriek a seniorov pred nákazou novým koronavírusom, ako najzraniteľnejšej skupiny obyvateľstva z pohľadu komplikácií pri ochorení COVID-19 sa plánovaná výročná schôdza Klubu dôchodcov v termíne 06. 03. 2020 nebude konať.
Náhradný termín bude včas oznámený.

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., starostka

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce v mimoriadnom termíne dňa 03. 03. 2020 od 17.00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.

Program: 1. Návrh mimosúdnej dohody v súdnom spore č. k. 5Cb/35/2013 vedenom pred Okresným súdom Námestovo vo veci žalobcu DB REAL FINANCE, s. r. o., Zákamenné 1349, 029 56 Zákamenné proti žalovanému Mestská časť Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava - Rusovce o zaplatenie 273 312,00 EUR s príslušenstvom
V Rusovciach zvíťazila strana OĽANO pred PS-Spolu a SaS.

Volieb sa zúčastnilo 2752 z 3434 voličov, čím účasť dosiahla 80,13%. Volilo aj 56 občanov zo zahraničia.

Počty dosiahnutých hlasov:
OĽANO 760
PS-Spolu 441
SaS 392
Za ľudi 306
Smer SD 241
Sme rodina 165
KDH 76
ĽSNS 75
Vlasť 62
Dobrá voľba 60
Most Híd 53
SNS 39
MKO 16
Socialisti.sk 13
Máme toho dosť 10
STANK 7
DS 4
SĽS 4
SHO 4
PSN 2


- Upravené VZN o poplatkoch v ŠJ neschválené

Správa zo zasadnutia

Čítajte ďalej (2 strany)...
Medvedíci Boonie: Cesta do praveku
1. 3. nedeľa 15:00

Judy
1. 3. nedeľa 19:00

Super maznáčikovia
7. 3. sobota 15:00

Parazit
7. 3. sobota 19:00

Čítajte ďalej (2 strany)...
Pozývame vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 25. 02. 2020 od 17.00 hod v kultúrnej sále miestneho úradu.

Čítajte ďalej (2 strany)...
- Priority obce schválené
- Rozpočet na rok 2020 schválený

Správa zo zasadnutia

Čítajte ďalej (2 strany)...
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce v mimoriadnom termíne dňa 04. 02. 2020 od 17.00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.

Čítajte ďalej (2 strany)...
- Rozpočet Ruseka neschválený
- Rozpočet obce neschválený
- Poslanci schválili rokovania o rozdelení majetku firmy ROT medzi obec a Relax Pro

Správa zo zasadnutia

Čítajte ďalej (2 strany)...
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 28. 01. 2020 od 17,00 hod v kultúrnej sále miestneho úradu.

Čítajte ďalej (2 strany)...
„Orla sme sa rozhodli vypustiť v Chránenom vtáčom území Sysľovské polia pri Bratislave, nakoľko tu dlhodobo evidujeme výskyt orlov a vieme, že tu majú vhodné podmienky. Zároveň tu môžeme Leoša pravidelne kontrolovať v otvorenej krajine".

Čítajte viac: www.bratislavskenoviny.sk