Aktuality

PF 2019

Sekcia: Aktuality, 25 Dec, 2018, pridal: Palm , (pridajte komentár)
Krásne a pokojné sviatky a veľa šťastia v roku 2019 želá všetkým ľuďom dobrej vôle portál Rusovce.info.
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce praje pohodové vianočné sviatky a veľa zdravia v novom roku 2019.
Snehová kráľovná: Krajina zrkadiel
12.1. 2019 o 15:00 hod.
Rusko, 2018, animovaný / komédia / dobrodružný, 90 min.

Sviatky pokoja a mieru
12.1. 2019 o 19:00 hod.
Dánsko, 2018, Komédia/dráma, 101 min.

Návrat Mary Poppins
13.1. 2019 o 15:00 hod.
USA, 2018, rodinný/fantasy/muzikál, 105 min.

Nová šanca
13.1. 2019 o 19:00 hod.
USA, 2018, romantický/komédia, 105 min.


Čítajte ďalej (2 strany)...
Každoročne, už po 19-ty krát, sa uprostred novembra konali v Základnej škole v Rusovciach v spolupráci s OZ Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku integrované športové hry v stolnom tenise. Vďaka finančnému príspevku z grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy získali víťazi jednotlivých kategórií hodnotné ceny. Občerstvenie pre súťažiacich a pre všetkých zúčastnených pripravili dobrovoľníčky z OZ Kresťanská liga a podporili ich svojim finančným darom MČ Bratislava – Rusovce a MČ Bratislava – Jarovce.

Hodnotu turnaja zvýšilo prevzatie záštity primátorom hl. mesta SR Bratislavy Ivom Nesrovnalom i starostami blízkych mestských častí, z ktorých deti navštevujú Základnú školu v Rusovciach, MČ Bratislava – Jarovce p. Pavlom Škodlerom, MČ Bratislava – Čunovo p. Gabrielou Ferenčákovou. Pamätnou záštitou bola pre starostu MČ Bratislava – Rusovce p. Dušana Antoša, ktorý od nultého ročníka tohto turnaja až doteraz prevzal záštitu. Takmer každý rok, pokiaľ mu to povinnosti dovoľovali, osobne zahájil turnaj a osobne aj odmeňoval víťazov súťaže. V tomto duchu vedúca Zariadenia podporovaného bývania Gerulata Ingrid Iványová v mene športovcov aj organizátorov poďakovala p. Dušanovi Antošovi za vzájomnú spoluprácu počas celej doterajšej histórie turnaja.

Čítajte ďalej (2 strany)...
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční 20. decembra 2018 od 17:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

Čítajte ďalej (2 strany)...
- Nová starostka a poslanci sa ujali svojich funkcií
- Bolo zriadených 5 komisií

Správa zo zasadnutia

Čítajte ďalej (2 strany)...
MČ Rusovce srdečne pozýva všetkých na vianočný program počas víkendu 15.-16. decembra. Čaká vás susedský vianočný trh aj vianočný bazár, kultúrny program, slávnostná sv. omša, farcafé, program pre deti a Živý Betlehem.
Rodinné centrum Kukulienka a ich priatelia pozývajú rodičov aj deti na deviaty rusovský
Živý Betlehem
v nedeľu 16.12.2018 o 15:00 vedľa kostola sv. Márie Magdalény .
Počas Živého Betlehemu vás čaká kultúrny program a fotenie detí so živými zvieratkami.

Zároveň Vás OZ VITUS a farské spoločenstvo v Rusovciach srdečne pozývajú na
Vianočný predajný bazár
Podujatie sa uskutoční v rovnaký deň od 15:00 v Pastoračnom centre sv. Márie Magdalény.
T.S. Gerulata pozýva všetkých na PLES KAMARÁTOV 18.1.2019 v Kultúrnej sále Čunovo.
Vstupenky: Stanislava Šišková: 0903 766 940
Všetky dobré detičky čujte – čujte čo sa bude diať.
Zavíta k nám dobrý dedko, vraj sa volá Mikuláš.
Za pesničku, za básničku z batoha bude balíčky rozdávať.
Zavítajte preto medzi nás.
Mikuláš má všetky deti veľmi rád!
6. decembra 2018 o 17:00 v sále Miestneho úradu
Pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2018 o 14:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

Program:
Bod č. 1 Otvorenie
Bod č. 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Bod č. 3 Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do miestneho zastupiteľstva a odovzdanie svedčení o zvolení
Bod č. 4 Zloženie sľubu novozvolenej starostky, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou
Bod č. 5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva
Bod č. 6 Vystúpenie starostky
Bod č. 7 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutie
Bod č. 8 Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva
Bod č. 9 Zriadenie miestnej rady a voľba jej členov
Bod č. 10 Zriadenie komisií a voľba ich predsedov
Bod č. 11 Určenie sobášiacich poslancov
Bod č. 12 Určenie platu starostky
Bod č. 13 Schválenie vianočného príspevku pre dôchodcov
Bod č. 14 Záver