Aktuality

Pozývame vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 14. 12. 2021 od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.

Čítajte ďalej (2 strany)...
Pozývame vás na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa 24. 11. 2021 (streda) od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.

Program:
1. Správa o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 30. 06. 2021
2. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2 Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce na rok 2021
3. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 mestskej časti Bratislava - Rusovce na rok 2021
4. Rôzne
Pamiatky z 18. a 19. storočia podliehajú vplyvu času a počasia, ich obnova je dôležitá pre ich zachovanie pre budúce generácie. V rámci projektu ich čaká reštaurovanie, čím sa zastaví postupná deštrukcia hmoty pamiatok a prinavráti sa im niekdajšia krása a jedinečnosť.

Čítajte viac: bratislavskykraj.sk
Pozývame vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 09. 11. 2021 od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.

Čítajte ďalej (2 strany)...
Ron má chybu
6. 11. sobota 15:00

Miluj svojho robota
6. 11. sobota 19:00

Vlk a lev
7. 11. nedeľa 15:00

Kurz manželskej túžby
7. 11. nedeľa 19:00

Čítajte ďalej (2 strany)...
O priestor v Sysľovských poliach bojujú dva záujmy – ornitológovia chcú zachovať územie pre ohrozené vtáčie druhy, fara v Rusovciach chce zase územím voziť turistov na koči. Dohoda sa komplikuje už polroka.

Čítajte viac: aktuality.sk
Pozývame vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 21. 09. 2021 od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.

Čítajte ďalej (2 strany)...
Baby šéf: Rodinný podnik
5. 9. nedeľa 15:00

Denník moderného fotra
5. 9. nedeľa 19:00

Labková patrola vo filme
11. 9. sobota 15:00

Zátopek
11. 9. sobota 19:00

Raya a posledný drak
12. 9. nedeľa 15:00

Free Guy
12. 9. nedeľa 19:00

Čítajte ďalej (2 strany)...
- Rada školy kompletná
- VZN o poplatkoch za stravu neschválené
Správa zo zasadnutia

Čítajte ďalej (2 strany)...
Pozývame vás na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa 16. 08. 2021 od 17.00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.

Čítajte ďalej (2 strany)...
20. ročník tradičnej akcie Rusovská jazda veteránov pod záštitou starostky Rusoviec Lucie Tulekovej Henčelovej sa uskutoční
11. 9. 2021 so štartom o 9:30 z parkoviska reštaurácie SĽUK.

Trasa jazdy : Rusovce – Kittsee/návšteva podnikove predajne výrobcu čokoládových výrobkov/ Pamätné miesto troch hraníc – Čunovo / návšteva športového areálu vodných slalomárov / Rajka obed. Po obede – individuálny odchod do Lipótu.

Propozície a prihlášku na Rusovskú jazdu veteránov 2020 si môžete stiahnuť tu.
Rusovského triatlonu sa zúčastnilo 44 účastníkov v troch kategóriách: detský triatlon, super šprint a šprint.
Detský triatlon vyhral Šimon Novomeský, super šprint Andrea Ripková a šprint Miroslav Oťapka.

Úplné výsledky nájdete na stránke MČ.