zaregistrovať |  heslo?
Aktuality

Mesiac máj je obdobím lásky, tradícií či viacerých sviatkov ale aj mesiacom zaujímavých filmov.
Viac informácií nájdete na www.kino.sluk.sk
IOMO je integrované obslužné miesto občana, kde si občan môže  na jednom mieste vybaviť list vlastníctva, výpis alebo odpis z registra trestov a výpis obchodného registra. V budúcnosti sa plánuje aj s ďalšími službami. Doklady sú použiteľné na právne účely.
Tieto doklady si už dlhšiu dobu môžete vybaviť na pošte a teraz už aj na miestnom úrade, 1. poschodie, kancelária č. 11.
Milí Rusovčania a hlavne deti!
Pozývame Vás v piatok 28.4.2017 od 17 hod. na námestie ku fontáne, kde spolu ozdobíme a postavíme máj.
Pripravené bude aj malé občerstvenie.
Tešiť sa môžeme na vystúpenie DFS Gerulata. Na ozdobovanie mája si prineste mašle. 
Tešíme sa na vás!
Do Základnej školy s materskou školou v Rusovciach zapísali rodičia počas zápisu takmer 80 prvákov, čo je pre túto školu rekordný počet.

Čítajte viac: skolskyservis.teraz.sk
Prijímanie detí do materskej školy pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne od 02. mája do 12. mája 2017

Viac informácií na tomto mieste.
- Rusovce budú mať novú ulicu nazvanú podľa Laury Henckel
- Nezákonne vyrúbaný pozemok pri Gaštanovej aleji bol prenajatý na účel výsadby zelene a výstavby detského ihriska

Správa zo zasadnutia

Čítajte ďalej (2 strany)...
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 6.4.2017 od 16:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

Čítajte ďalej (2 strany)...
FRAGILE sa Vám predstaví v rámci BA NARCIS TOUR aj v RUSOVCIACH
8.4.2017 (sobota) 17:30 v DK Rusovce.
Vstup 13€.
Rezervácie a predpredaj: Trafika, Miestny úrad - p. Jajcajová - denne 8-12 hod. a 13-16 hod., info: 0903 787 453 a na ticketportal.sk tu: ticketportal :)

Tešíme sa na Vás.
Od apríla je kino SĽUK opäť v plnej prevádzke.
Program kina nájdete na nasledujúcej stránke: kino.sluk.sk
Po trojmesačnej prestávke SĽUK opäť uvedie do prevádzky Kino SĽUK. Slávnostné otvorenie zaháji 30. marca projekciou filmu Rodná zem, režiséra Josefa Macha.
Srdečne vás pozývame!
Vstupenky si môžete zakúpiť prostredníctvom stránky www.kino.sluk.sk
Starosta MČ Bratislava-Rusovce? Dušan Antoš pozýva obyvateľov našej mestskej časti na jarnú brigádu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 30. marca 2017.
Stretávame sa o 8 hod. na konci Irkutskej ul. pri rampe. Rukavice, vrecia a odvoz vyzbieraného odpadu zabezpečí m.p. Ruseko.

V prípade nepriaznivého počasia bude určený iný dátum.
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. uskutoční pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov zber odpadu s obsahom škodlivín.
Zbierať sa budú tieto odpady:
Staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)
Termín zberu:
1.4.2017 10.30 – 12.30 h, Vývojová ulica, RUSEKO - zberný dvor