Aktuality

- Príspevky pre združenia a spolky schválené
- Rozpočet Rusoviec neschválený, poslanci poslali Rusovce do rozpočtového provizória

Správa zo zasadnutia

Čítajte ďalej (2 strany)...
Oznamujeme vám, že zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, sa uskutoční dňa 19. 01. 2021 od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.
Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa zasadnutie uskutoční pri dodržaní všetkých hygienických opatrení a bez fyzickej prítomnosti verejnosti. Ďakujeme za pochopenie.

Čítajte ďalej (2 strany)...
Krásne a pokojné sviatky a veľa zdravia v roku 2021 želajú tvorcovia portálu Rusovce.info.
100 % Vlk
19. 12. sobota 15:00

Šťastie je krásna vec
19. 12. sobota 19:00

Mačky a psy 3: Labky na to!
20. 12. nedeľa 15:00

Nightlife
20. 12. nedeľa 19:00
Pozývame vás na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 15. 12. 2020 od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.

Čítajte ďalej (2 strany)...
Zabudnutý princ
12. 12. sobota 15:00

Chlast
12. 12. sobota 19:00

Princezná zakliata v čase
13. 12. nedeľa 15:00

Modelář
13. 12. nedeľa 19:00
Kino Fest Anča 2020: Najlepšie animované filmy pre deti
5. 12. sobota 15:00

Corpus Christi + Shit Happens
5. 12. sobota 19:00

Maškrtné medvedie príbehy +Cez palubu!
6. 12. nedeľa 15:00

Kto si myslíš, že som
6. 12. nedeľa 19:00
- Úprava rozpočtu schválená
- Rady školy stále neúplná
- Cezhraničný projekt Gerulata – Carnuntum schválený

Správa zo zasadnutia

Čítajte ďalej (2 strany)...
Pozývame vás na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce,
ktoré sa uskutoční dňa 24. 11. 2020 od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.

Čítajte ďalej (2 strany)...
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. uskutoční pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov zber odpadu s obsahom škodlivín.
Zbierať sa budú tieto odpady:
Staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)
Termín zberu:
28.11.2020 10.30 – 12.30 h, Vývojová ulica, RUSEKO - zberný dvor
Vážená pani starostka,
v sobotu som sa zúčastnil testovania na COVID 19. V priebehu testovania som odsledoval prácu celého tímu, ktorý sa podielal na testovaní v našej obci. Môžem konštatovať, že títo dobrovoľníci tak pracovali ako keby túto prácu v minulosti už robili - perfektne ako profesionáli. Koľko hodín prípravy za tú krátku dobu bolo treba vynaložiť aby to klaplo. Vo svojom hodnotení ste veľmi pekne poďakovali v "správe od starostky" všetkým ktorý pomohli ale Vám sa ešte nikto nepoďakoval. Za to Vám treba poďakovať, zvládli ste to na jednotku s piatimi hviezdičkami. ĎAKUJEME.
Nebyť dobrého dirigenta na čele tohoto orchestra, nedopadlo by to tak perfektne. Tlmočte moje poďakovanie aj Vašim pomocníkom, ktorí sa podielali na tejto vyčerpávajúcej práci. Touto organizačnou prácou, ste dúfam ukázali aj Vašim večným kritikom a kriklúňom, ktorí podkopávaju Vašu snahu o zlepšenie života v Rusovciach, že ste právom na čele našej obce.
Prajem Vám všetko dobré, výdrž a úspechy v ďalšej práci.

S pozdravom
Tibor Straka, st.
Z dôvodu súčasnej pandémie a aktuálnych protiepidemiologických opatrení sa tohoročná Šarkaniáda bohužial nemôže uskutočniť.

Stretneme sa o rok, v post-koronovej dobe :)