zaregistrovať |  heslo?
Aktuality

Prijímanie detí do materskej školy pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne od 02. mája do 12. mája 2017

Viac informácií na tomto mieste.
- Rusovce budú mať novú ulicu nazvanú podľa Laury Henckel
- Nezákonne vyrúbaný pozemok pri Gaštanovej aleji bol prenajatý na účel výsadby zelene a výstavby detského ihriska

Správa zo zasadnutia

Čítajte ďalej (2 strany)...
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 6.4.2017 od 16:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

Čítajte ďalej (2 strany)...
FRAGILE sa Vám predstaví v rámci BA NARCIS TOUR aj v RUSOVCIACH
8.4.2017 (sobota) 17:30 v DK Rusovce.
Vstup 13€.
Rezervácie a predpredaj: Trafika, Miestny úrad - p. Jajcajová - denne 8-12 hod. a 13-16 hod., info: 0903 787 453 a na ticketportal.sk tu: ticketportal :)

Tešíme sa na Vás.
Od apríla je kino SĽUK opäť v plnej prevádzke.
Program kina nájdete na nasledujúcej stránke: kino.sluk.sk
Po trojmesačnej prestávke SĽUK opäť uvedie do prevádzky Kino SĽUK. Slávnostné otvorenie zaháji 30. marca projekciou filmu Rodná zem, režiséra Josefa Macha.
Srdečne vás pozývame!
Vstupenky si môžete zakúpiť prostredníctvom stránky www.kino.sluk.sk
Starosta MČ Bratislava-Rusovce? Dušan Antoš pozýva obyvateľov našej mestskej časti na jarnú brigádu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 30. marca 2017.
Stretávame sa o 8 hod. na konci Irkutskej ul. pri rampe. Rukavice, vrecia a odvoz vyzbieraného odpadu zabezpečí m.p. Ruseko.

V prípade nepriaznivého počasia bude určený iný dátum.
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. uskutoční pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov zber odpadu s obsahom škodlivín.
Zbierať sa budú tieto odpady:
Staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)
Termín zberu:
1.4.2017 10.30 – 12.30 h, Vývojová ulica, RUSEKO - zberný dvor
OZ Kukulienka pozýva všetky rusovské deti na tradičnú
JARNÚ VYCHÁDZKU DO ČAROVNÉHO LESA
v sobotu 18.3.2017 o 10:00.
Stretneme sa v parku pred SĽUKom.
Príďte a spolu pomôžeme Pani Jari prebudiť náš park!
JAZDA VETERÁNOV 2017 sa uskutoční 17. - 18.6.2017.

Program:

17. Jún 2017 SOBOTA
9.00 Prezentácia účastníkov a raňajky – parkovisko Hotela Ponteo Rusovce
9.45 Rozprava
10.00 Štart - jazda v kolóne
12.00 Obedná zástavka - Gyorujfalu - Restaurant LA-PERLLA
14.00 Prehliadka DOMU VINALEZOV - MOBILIS - Centrum Gyor
17.00 Príjazd do cieľa – Šoporňa HOTEL RELAX INN
18.30 Večera
19.30 Vyhlásenie výsledkov a spoločenský večer

18. Jún 2017 NEDELA
8.00 Raňajky a voľný program
(Kto bude mať záujem, môže si objednať obed - nie je v cene štartovného)

Čítajte ďalej (2 strany)...
Nové poradenské centrum pre aromaterapiu a showroom s esenciálnymi olejmi:
prirodne.wixsite.com/aromazone
Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce

Vás pozýva na ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA
školského roku 2017/2018, ktorý bude prebiehať v priestoroch školy:
7. apríla 2017 od 15:00 do 18:00 hodiny
8. apríla 2017 od 08:00 do 12:00 hodiny
Podľa platnej legislatívy sa zápisu s dieťaťom zúčastňuje zákonný zástupca.

Čítajte ďalej (2 strany)...