Rusovce.info - rusovsky portal : Výročná schôdza Klubu dôchodcov odložená

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Výročná schôdza Klubu dôchodcov odložená
posted by Palm on 05 Mar, 2020 [12:41 UTC]
V súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 a na základe odporúčania magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na ochranu senioriek a seniorov pred nákazou novým koronavírusom, ako najzraniteľnejšej skupiny obyvateľstva z pohľadu komplikácií pri ochorení COVID-19 sa plánovaná výročná schôdza Klubu dôchodcov v termíne 06. 03. 2020 nebude konať.
Náhradný termín bude včas oznámený.

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., starostka


Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post