Každoročne, už po 19-ty krát, sa uprostred novembra konali v Základnej škole v Rusovciach v spolupráci s OZ Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku integrované športové hry v stolnom tenise. Vďaka finančnému príspevku z grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy získali víťazi jednotlivých kategórií hodnotné ceny. Občerstvenie pre súťažiacich a pre všetkých zúčastnených pripravili dobrovoľníčky z OZ Kresťanská liga a podporili ich svojim finančným darom MČ Bratislava – Rusovce a MČ Bratislava – Jarovce.

Hodnotu turnaja zvýšilo prevzatie záštity primátorom hl. mesta SR Bratislavy Ivom Nesrovnalom i starostami blízkych mestských častí, z ktorých deti navštevujú Základnú školu v Rusovciach, MČ Bratislava – Jarovce p. Pavlom Škodlerom, MČ Bratislava – Čunovo p. Gabrielou Ferenčákovou. Pamätnou záštitou bola pre starostu MČ Bratislava – Rusovce p. Dušana Antoša, ktorý od nultého ročníka tohto turnaja až doteraz prevzal záštitu. Takmer každý rok, pokiaľ mu to povinnosti dovoľovali, osobne zahájil turnaj a osobne aj odmeňoval víťazov súťaže. V tomto duchu vedúca Zariadenia podporovaného bývania Gerulata Ingrid Iványová v mene športovcov aj organizátorov poďakovala p. Dušanovi Antošovi za vzájomnú spoluprácu počas celej doterajšej histórie turnaja.

...Čítajte ďalej......

Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 18 Dec, 2018 [19:06 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?