Čo so smetím v Rusovciach

Kam s nadbytočným odpadom a kam s pokosenou trávou? O problémoch s odpadom v Rusovciach a o spôsoboch, ako ich riešiť nám napísal p. poslanec Karol Farkašovský.

Nie je mojím zvykom verejne sa vyznávať zo svojich pocitov, ale potom všetkom, čo sa v poslednom období v Rusovciach deje, mi to jednoducho nedá.
Nepatrím medzi ľudí, ktorí sa po príchode z práce zatvoria do svojho „hradu“, oddychujú a nič iné ich nezaujíma. Povolanie novinára ma za dlhé roky naučilo všímať si veci okolo seba, poukazovať na to, čo je zlé a dalo by sa zlepšiť. Považujem to dokonca za istú morálnu povinnosť, vyplývajúcu z novinárskej profesie.
To, čo ma trápi, je čistota resp. nečistota Rusoviec. Alebo presnejšie povedané vzťah niektorých ľudí k prostrediu v ktorom žijeme.
Ako huby po daždi nám takmer na každom rohu, ktorý je aspoň trochu skrytý pred očami, vyrastajú čierne skládky stavebného odpadu, smetí, pokosenej trávy. Podaktorí spoluobčania už nemajú ani toľko hanby, že sa za bieleho dňa zbavujú odpadu a trávy za koľajnicami oproti novej farme, alebo dokonca priamo pod storočnými stromami v Gaštanovej aleji. Presne pod tými gaštanmi, ktoré sme tejto jari za veľké peniaze - podotýkam nie z rozpočtu obce - dali zaočkovať a zachránili tak pred ploskáčikom. Ukazuje sa, že zrejme väčším problémom bude ich ochrana pred človekom.
Viem, že nestačí len kritizovať, za slovami by mali nasledovať činy.
Ako poslanec som na rokovaní miestneho zastupiteľstva ponúkol systémové riešenie zložitej situácie so zeleným odpadom. Nasledovali rokovania so starostom D. Antošom, šéfom Ruseka B. Strakom a predsedom PD Dunaj p. Nagyom. Ich výsledkom je dohoda o vytvorení nového stojiska s kontajnermi na komunálny i zelený odpad v areáli PD Dunaj na Vývojovej ulici za železničnou traťou.
Bude to ohradené a strážené stojisko s viacerými kontajnermi určenými výhradne pre potreby obyvateľov Rusoviec. Budú tam kontajnery pre komunálny odpad a špeciálne pre pokosenú trávu, ktorú tam občania môžu doviesť autom z celých Rusoviec.
Stojisko bude mať svoj prevádzkový režim. Bude otvorené trikrát do týždňa v takom čase, ktorý bude vyhovovať pracujúcim občanom.
V súčasnosti je stojisko pred dokončením a podľa slov p. B.Straku začne prevádzku do konca júna.
Súčasne s OLO-m zabezpečujeme likvidáciu čiernych skládok po celej obci.
Žiaľ, ukazuje sa, že ani tieto aktivity nestačia.
Je medzi nami stále veľa takých, ktorí bez najmenšieho zaváhania, alebo výčitiek svedomia zahadzujú odpad na „starých miestach“ a tvoria nové skládky.
Pokuta za takýto čin je pritom 5.000 Sk a navyše starosta má právo nariadiť previnilcovi odstránenie celej skládky na vlastné náklady.
Máme riešenie, ako zabezpečiť čistotu obce, v ktorej žijeme. Potrebujeme len prebudiť v každom z nás poctivé občianske vedomie a prelomiť ľudskú ľahostajnosť voči tým, ktorí nerešpektujú pravidlá. Stačí, aby sme boli všímavejší k svojmu okoliu, neváhali upozorniť na tých, ktorí sa nám starajú o špinu, nútia nás v nej žiť a kazia imidž inak pekných Rusoviec.

Karol Farkašovský
poslanec miestneho zastupiteľstva
a predseda stavebno-bytovej komisie

Poznámka redakcie: Prevadzkové podmienky a otváracie hodiny sú uverejnené v tomto príspevku.