Investičný zámer

Na septembrovom zasadnutí MZ poslanci odmietli investičný zámer firmy Hrivis v oblasti obratiska autobusov. Keďže sa množia dotazy na tento konkrétny zámer, aj sa diskutuje celkovo výstavba v Rusovciach, prinášame zopár informácií o tomto investičnom zámere.

V auguste prišla firma Hrivis dealing s.r.o. s investičným zámerom výstavby zariadenia pre obchod a služby v priestore súčasného obratiska autobusov. Stavebno bytová komisia so zámerom predbežne súhlasila s pripomienkami. Zápisnicu ako aj žiadosť o vyjadrenie k zámeru si môžete prečítať v tejto zápisnici zo stavebno-bytovej komisie.

Na zastupiteľstve poslanci preberali plusy aj mínusy takéhoto zámeru. Medzi plusy počítali skultúrnenie tejto plochy, ktorá naozaj nevyzerá veľmi dobre. Diskusia prebiehala aj ohľadom súčasných Stavebnín, ktoré kazia dojem tohto miesta a ktoré by boli za novým objektom skryté. Podľa môjho názoru z osadzovacieho plánu investora vyplýva, že priestor Stavebnín by bol zastavaný a tieto by tým pádom boli zrušené.Medzi mínusy bolo z hľadiska bezpečnosti počítané samotné umiestnenie v ohybe zákruty. Ďalší mínus by bol v tom, že by Rusovce došli o ďalší vlastný pozemok, navyše so zeleňou. Rozprúdila sa diskusia, či ide o parčík, možný budúci parčík, alebo iba nekultúrnu náletovú plochu. Nechám na čitateľoch, nech posúdia sami, či ide o plochu cennú pre Rusovce alebo nie. V každom prípade plán investora ráta so zastavím väčšiny tejto zelenej plochy. Fotky tejto oblasti môžete nájsť v našej fotogalérii.


Isté je, že Rusovce potrebujú novú občiansku vybavenosť, ale je len na Rusovčanoch a ich volených zástupcoch, či ju chcú mať na tomto alebo nejakom inom, možno vhodnejšom mieste.