Aktuality

Pozývame vás na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce,
ktoré sa uskutoční dňa 24. 11. 2020 od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.

Čítajte ďalej (2 strany)...
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. uskutoční pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov zber odpadu s obsahom škodlivín.
Zbierať sa budú tieto odpady:
Staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)
Termín zberu:
28.11.2020 10.30 – 12.30 h, Vývojová ulica, RUSEKO - zberný dvor
Vážená pani starostka,
v sobotu som sa zúčastnil testovania na COVID 19. V priebehu testovania som odsledoval prácu celého tímu, ktorý sa podielal na testovaní v našej obci. Môžem konštatovať, že títo dobrovoľníci tak pracovali ako keby túto prácu v minulosti už robili - perfektne ako profesionáli. Koľko hodín prípravy za tú krátku dobu bolo treba vynaložiť aby to klaplo. Vo svojom hodnotení ste veľmi pekne poďakovali v "správe od starostky" všetkým ktorý pomohli ale Vám sa ešte nikto nepoďakoval. Za to Vám treba poďakovať, zvládli ste to na jednotku s piatimi hviezdičkami. ĎAKUJEME.
Nebyť dobrého dirigenta na čele tohoto orchestra, nedopadlo by to tak perfektne. Tlmočte moje poďakovanie aj Vašim pomocníkom, ktorí sa podielali na tejto vyčerpávajúcej práci. Touto organizačnou prácou, ste dúfam ukázali aj Vašim večným kritikom a kriklúňom, ktorí podkopávaju Vašu snahu o zlepšenie života v Rusovciach, že ste právom na čele našej obce.
Prajem Vám všetko dobré, výdrž a úspechy v ďalšej práci.

S pozdravom
Tibor Straka, st.
Z dôvodu súčasnej pandémie a aktuálnych protiepidemiologických opatrení sa tohoročná Šarkaniáda bohužial nemôže uskutočniť.

Stretneme sa o rok, v post-koronovej dobe :)
- Zníženie dotácií pre združenia a spolky opätovne neschválené
- Do Rady školy za mestskú časť schválená iba jedna členka
- Vysporiadanie pozemkov rodiny Krennovej pod areálom školy schválené

Správa zo zasadnutia

Čítajte ďalej (2 strany)...
Pozývame vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 22. 09. 2020 od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.

Čítajte ďalej (2 strany)...
Mestská časť Bratislava - Rusovce a Slovenský ľudový umelecký kolektív vás srdečne pozývajú na Festival tradičného bábkového divadla 2020!
Festival sa bude konať 18. a 19. septembra 2020 v areáli SĽUK v Rusovciach.

Program a bližšie informácie nájdete tu: facebook
- Rokovanie sa neuskutočnilo, poslanci neodhlasovali program schôdze

Správa zo zasadnutia

Čítajte ďalej (2 strany)...
Široká ponuka športových kurzov čaká na vaše deti. Deti pohyb potrebujú, aby sa lepšie koncentrovali v škole, mali lepšiu náladu aj spánok 😉
✅ zážitkové a hravé tréningy a lekcie
✅ priamo na škole počas ŠKD - deti nikam nevozíte
✅ profi tréneri
Prihláste sa na na http://www.benitim.sk
Srdečne vás pozývame na Rímske hry 2020, ktoré sa uskutočnia v sobotu 12. septembra 2020 v čase od 10:00 hod. do 18:00 hod. v priestoroch Múzea Antická Gerulata v Rusovciach.
Výpravný program, na ktorý sme boli zvyknutí po iné roky, sa tento rok neuskutoční, keďže aj do tejto akcie zasiahla koronakríza. Napriek tomu sú pre vás a pre vaše ratolesti pripravené mysteriózne prechádzky po Gerulate, veľké pátranie po poklade, či virtuálna cyklocesta po rímskych pamiatkach.

Tešíme sa na stretnutie s vami!
Pozývame vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 08. 09. 2020 od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.

Čítajte ďalej (2 strany)...
Susedská sobota je komunitná akcia pre všetkých ľudí dobrej vôle. V príjemnej komornej atmosfére sa môžete stretnúť so susedmi, podporiť lokálnych umelcov, tvorcov a predajcov.

Pre deti (a nielen pre ne) bude v detskej zóne pripravený workshop so spisovateľkou Zuzanou Boďovou a hladkacia zóna so živými zvieratkami, ktorú už dobre poznáte.

O smädné hrdlá a hladné bruchá sa postará MUFUZA PUB.

5.9.2020
10:00 - 13:00 hod
MUFUZA PUB, Balkánska, Rusovce

Vstup zdarma