Kalendár
Aktuality

Pozývame vás na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa 26. 04. 2022 (utorok) od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.

Čítajte ďalej (2 strany)...
Pozývame vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 12. 04. 2022 od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.

Čítajte ďalej (2 strany)...
Máte radi hry v prírode? V Rusovciach môžete ísť Po stopách rusovskej príšery.
8 stanovíšť, 8 úloh, nebáročná trasa. Deti sa zabavia a na konci ich čaká prekvapenie. Potrebujete len mobil s internetom a máte postarané o skvelý čas.
Viac na www.rusovskaprisera.sk.

Ak chcete podobnú hru zažiť v starom meste, skúste Príbehy Pani Bratislavy.
Viac na www.panibratislava.sk
Pozývame vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 15. 02. 2022 od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.

Čítajte ďalej (2 strany)...
Krásne a pokojné sviatky a veľa šťastia v roku 2022 želajú tvorcovia portálu Rusovce.info.
Pozývame vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 14. 12. 2021 od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.

Čítajte ďalej (2 strany)...
Pozývame vás na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa 24. 11. 2021 (streda) od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.

Program:
1. Správa o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 30. 06. 2021
2. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2 Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce na rok 2021
3. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 mestskej časti Bratislava - Rusovce na rok 2021
4. Rôzne
Pamiatky z 18. a 19. storočia podliehajú vplyvu času a počasia, ich obnova je dôležitá pre ich zachovanie pre budúce generácie. V rámci projektu ich čaká reštaurovanie, čím sa zastaví postupná deštrukcia hmoty pamiatok a prinavráti sa im niekdajšia krása a jedinečnosť.

Čítajte viac: bratislavskykraj.sk
Pozývame vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 09. 11. 2021 od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.

Čítajte ďalej (2 strany)...
Ron má chybu
6. 11. sobota 15:00

Miluj svojho robota
6. 11. sobota 19:00

Vlk a lev
7. 11. nedeľa 15:00

Kurz manželskej túžby
7. 11. nedeľa 19:00

Čítajte ďalej (2 strany)...
O priestor v Sysľovských poliach bojujú dva záujmy – ornitológovia chcú zachovať územie pre ohrozené vtáčie druhy, fara v Rusovciach chce zase územím voziť turistov na koči. Dohoda sa komplikuje už polroka.

Čítajte viac: aktuality.sk
Pozývame vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 21. 09. 2021 od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.

Čítajte ďalej (2 strany)...

Stránka: 1/132 [staršie aktuality]