Za lepšie Rusovce
Občianske združenie, ktorého cieľom je prinášať objektívne informácie obyvateľom Rusoviec o dianí v samospráve a dbať o to, aby rusovská samospráva rozhodovala transparentne, v záujme občanov a dlhodobého rozvoja mestskej časti. Chceme spolu s Vami dohliadať nad efektívnym využívaním majetku a finančných prostriedkov MČ a zabezpečiť informovanosť o ich spravovaní. O našich aktivitách budete informovaní prostredníctvom letákov a oznamov v miestnych novinách.
RSS feed

Stránka: 1/0