Diskusné fóra > Všeobecne o Rusovciach > Tehelný hon.
Všeobecne o Rusovciach
Téma: Tehelný hon.
Začalo sa územné konanie na lokalitu Tehelný hon.


Gabo
Tehelný hon. reagovať
Tehelný hon - riešenie územia - zastavovací plán - územné konanie.
(Ing. Gabriel Karácsony)
Na lokalite Tehelný hon sa pripravuje výstavba rodinných domov, čo samo o sebe je v súlade s územným plánom. Potenciálny investor v tejto lokalite skupuje pozemky na tento účel, čo je taktiež účelné a nesporne potrebné. V niektorých prípadoch sa investorovi zatiaľ nepodarilo dohodnúť získanie práv k časti pozemkov v tejto lokalite, čo mu komplikuje postup v príprave a časovo mu posúva realizáciu zámerov. Túto situáciu sa snaží investor riešiť postupnými krokmi s využitím parciel, ku ktorým už má vlastnícke, alebo iné právo.

Na základe informácií z MÚ Bratislava-Rusovce, investor požiadal o územné rozhodnutie len pre časť územia Tehelného honu, ktoré celý hoh rozdeľuje na niekoľko častí. Zastavovací plán, ktorý je súčasťou dokumentácie k žiadosti u územné rozhodnutie, ak by sa realizoval, negatívne by ovplyvnil využiteľnosť susediacich parciel vo vlastníctve iných subjektov a došlo by k ich komerčnému znehodnoteniu. Z tohto dôvodu, vlastníci parciel susediacich s parcelami, na ktoré investor žiada územné rozhodnutie, mali by byť stavebným úradom považovaní za neopomenuteľných dotknutých účastníkov územného a stavebného konania. Podľa mojich vedomostí, zatiaľ tomu tak nie je.

Som názoru, že výstavba v tejto lokalite by mala byť riešená ako celok, aj keď realizácia môže byť etapovitá.

Riešením by bolo spracovanie a schválenie plánu zóny Tehelný hon, ktorý by komplexne pre celú plochu určil rozsah a generel zástavby, vrátane koncepcie vybudovania inžinierskych sietí pre celú lokalitu. Tento zonálny plán by sa mal spracovať v úzkej súčinnosti so známymi potenciálnymi investormi v tejto lokalite a s vlastníkmi dotknutých parciel na lokalite Tehelný hon. Až následne by sa mali vydávať územné a stavebné povolenia, trebárs aj na dielčie časti tohto územia, ktoré ale budú v súlade s plánom zóny a nebudú v rozpore so záujmami vlastníkov ostatných pozemkov na tejto lokalite.

Plán zóny by nebol nevyhnutný, pokiaľ by potenciálny investor pre celú lokalitu získal vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom, ku ktorým ich zatiaľ nemá. V takomto prípade by plán zóny bol nahradený vlastným generelom investora, ktorý by ho s určitosťou, oproti súčasnému stavu, upravil. Túto variantu považujem z pohľadu obce, ako aj z časového hľadiska, za výhodnejšiu.
 
24 Mar, 2009 [05:01 UTC] score: 0.00 prečítané: 15088

Reakcie

Stránka: 1/0

Pridajte svoj názor

Poslať
Kontrolný kód:
Kontrolný kód
Kontrolný kód:
Opíšte kód zobrazený vyššie
Povinné
big grin confused cool cry eek evil exclaim frown idea lol mad mr green neutral question razz redface rolleyes sad smile surprised twisted wink arrow santa


Enlarge area height Reduce area height


Posting replies:

Use [http://www.foo.com] or [http://www.foo.com|popis] for links.
HTML tags are not allowed inside posts.

Ukázať príspevky: