Diskusné fóra > Všeobecne o Rusovciach > Kruhový objazd.
Všeobecne o Rusovciach
Téma: Kruhový objazd.
Treba kruhový objazd budovať s vysokými nákladmi ?


Gabo
Kruhový objazd. reagovať


Kruhový objazd v centre Rusoviec.
(Ing. Karácsony Gabriel)

Vybudovanie kruhového objazdu v centre Rusoviec sa skloňuje už niekoľko rokov. V plánoch mesta sa objavilo, že sa počíta s jeho realizáciou v roku 2010.
Osobne si myslím, že realizácia klasického kruhového objazdu v centre Rusoviec, v "ohnisku" tzv. šošovkovitého námestia, v centre zoskupenia niekoľkých pamiatkovo hájených objektov, popri snahe zachovania vidieckeho charakteru tohto sídla, by bola dosť barbarským zásahom do vzhľadu tejto časti obce. Šlo by o príliš technokratický zásah.
Funkcie a ciele, ktoré sú sledované vybudovaním nového kruhového objazdu sa dajú dosiahnuť aj iným riešením, ktoré by naviac mohlo byť výrazne lacnejšie, čo v čase krízy nie je nevýznamné. Veď by išlo o prostriedky počítané rádovo v miliónoch (Sk).
Pokiaľ viem, súčasná križovatka nie je zvlášť kolízna, nie je zdrojom častých, alebo vážnych dopravných nehôd. Nie je ani miestom, ktoré by brzdilo plynulosť cestnej premávky. Toto teda nie sú dôvody, kvôli ktorým by sa kruhový objazd mal budovať.
Jediným vážnejším problémom je rýchlosť, ktorou sa tu pohybuje väčšina vozidiel, teda permanentné nedodržiavanie rýchlostného obmedzenia.
Je pravdou, že kruhový objazd by prinútil vodičov v tejto časti pribrzdiť a vmestnať sa do limitu povolenej rýchlosti. Musí sa však toto riešiť mnohomilónovým kruhovým objazdom ?
Ja som presvedčený, že funkcie kruhového objazdu sa nemusia riešiť v tvare kružnice, čo by znamenalo rozbúranie celého súčasného centra. Dajú sa dosiahnuť aj pri zachovaní približne súčasného tvarovania tohto uzla. Išlo by o čiastočné zásahy do súčasného stavu, avšak o výraznú zmenu organizácie dopravy, vrátane statickej dopravy. Vhodným zvislým a vodorovným dopravným značením by sa zmenila organizácia dopravy tak, že v podstate by plnila funkcie kruhového objazdu a naviac by umožnila aj čiastočne vylepšiť možnosti statickej dopravy v tejto lokalite.
Roky bývam v priamom susedstve tejto križovatky. Sú tu aj polyfunkčné a podnikateľské objekty.
V nepriamej, ale možno aj v priamej súvislosti s riešením tejto križovatky v centre Rusoviec, chcem poukázať na často nelogické, alebo ťažko pochopiteľné zjednosmerňovanie ulíc a ciest v Rusovciach. Ale toto je už iná kapitola.

 
24 Mar, 2009 [05:13 UTC] score: 0.00 prečítané: 21130

Reakcie
Re: Kruhový objazd. reagovať
Palm Vytvorenie "kvázi kruhového" objazdu po existujúcich cestách by sa muselo navrhúť veľmi kvalitne. Štandardný kruhový objazd má výrazný vplyv na znižovanie kolízií, ale všelijaké špeciálne neštandardné kruhové objazdy, kde človek neustále musí dávať pozor, kde sa zaradiť, aby sa dostal na svoj smer a kde dať komu prednosť, bezpečnostnú situáciu skorej zhoršujú.
Mám pocit, že stav ciest na mieste súčasného uzla nie je v najlepšom stave a v prípade navrhovanej úpravy by vyžadoval aj tak rekonštrukciu. Ak by výsledný produkt mal byť hybridom, ktorý by bezpečnostnú situáciu zhoršil, boli by peniaze ušetrené na nesprávnom mieste. Vychádza Váš podnet z nejakej konkrétnej štúdie alebo návrhu riešenia tejto križovatky?
Palm | 24 Mar, 2009 [11:33 UTC]
Re: Kruhový objazd. reagovať
Súhlasím, že "kvázi kruhový" objazd by sa musel navrhnúť veľmi kvalitne tak, ako ktorákoľvek iná varianta. Uviedol som a znovu to zdôrazňujem, že tento uzol nie je kolízny a nie je dôvod na znižovanie výskytu kolízií kruhovým objazdom. Jediným problémom tu je rýchlosť prechádzajúcich vozidiel, ktorú nie je reálne zregulovať dopravnými značkami. Podružným problémom tu je statická doprava v priestore priliehajúcom k tejto križovatke. Súhlasím tiež, že stav ciest v tomto uzle nie je v najlepšom stave, ale je v lepšom, ako väčšina komunikácií v Rusovciach. Takže trvám na tom, že opatrenie na zníženie rýchlosti prejazdu cez tento uzol a vyriešenie statickej dopravy, kategoricky nevyžadujú vybudovanie štandardného kruhového objazdu.
Môj podnet nevychádza zo žiadnej konkrétnej štúdie. Ide o môj názor, opretý o fakt, že tu žijem a bývam na tejto križovatke rad rokov, že mám patričné technicko-ekonomické vzdelanie a mnohoročnú prax v investičnej výstavbe a v neposlednej miere, jazdím ako vodič po cestách viac, ako 40 rokov.
Netvrdím, že môj návrh je jediným rozumným riešením. Tvrdím však, že zregulovanie prejazdnej rýchlosti cez tento uzol a vytvorenie niekoľkých odstavných, či parkovacích miest, nevyžaduje vybudovanie nákladného kruhového objazdu. ...
Gabo | 24 Mar, 2009 [21:14 UTC]
Re: Kruhový objazd. reagovať
Palm Súhlasím, že súčasný uzol nie je kolízny, väčšina áut ním len "preletí" do centra Rusoviec. Otázka je, či by práve nezačal byť kolízny, ak by sa upravil ako neštandardný kruhový objazd. A druhá vec, či by v takom prípade spĺňal požiadavky pre štátnu cestu prvej triedy. Ak by totiž mal byť ako kvázi kruhový objazd, všetka hlavná doprava by išla popred vašu prevádzku, kde by v pravom uhle a pomerne úzkom mieste zatáčala vľavo. Čo by dopravu úspešne spomalilo, ale mohlo znamenať neprekonateľnú prekážku napríklad pre dlhšie nákladné vozidlá.
Nevravím, že váš návrh je zlý, len sa zamýšľam, či je naozaj reálny...
Palm | 25 Mar, 2009 [07:40 UTC]


Stránka: 1/1

Pridajte svoj názor

Poslať
Kontrolný kód:
Kontrolný kód
Kontrolný kód:
Opíšte kód zobrazený vyššie
Povinné
big grin confused cool cry eek evil exclaim frown idea lol mad mr green neutral question razz redface rolleyes sad smile surprised twisted wink arrow santa


Enlarge area height Reduce area height


Posting replies:

Use [http://www.foo.com] or [http://www.foo.com|popis] for links.
HTML tags are not allowed inside posts.

Ukázať príspevky: