Diskusné fóra > Všeobecne o Rusovciach > Priestor pri zdravotnom stredisku
Všeobecne o Rusovciach
Téma: Priestor pri zdravotnom stredisku
Čo by sme chceli - nechceli v priestore zbúranej bývalej ekonomickej knižnice medzi zdravotným strediskom a domom záhradkárov


Palm
Priestor pri zdravotnom stredisku reagovať
Na zasadnutiach podnikateľskej aj stavebno-bytovej komisie sa vo februári 2008 prejednávala žiadosť o vybudovanie prevádzky LIDL v priestore po zbúranej ekonomickej knižnici. Aj keď bola táto žiadosť komisiami neodporučená, svedčí to o záujme o túto lokalitu oproti Rusovskému kaštieľu. Keďže ide o priestor pri kaštieli a na okraji historickej časti Rusoviec, mali by mať aj občania možnosť vyjadriť svoje predstavy o tejto lokalite. Preto otváram túto tému a každý zaregistrovaný návštevník týchto stránok sa môže vyjadriť.
 
05 Mar, 2008 [08:47 UTC] score: 0.00 prečítané: 17493

Reakcie
Re: Priestor pri zdravotnom stredisku reagovať
Revitalizácia územia pri zdravotnom stredisku.(Ing.Gabriel Karácsony)
1. Terajšie zdravotné stredisko ponechať z hľadiska funkcie. Treba ho však zásadne prebudovať. Vytvoriť priestory pre ďalšie zdravotné služby, najmä očnú ambulanciu a rehabilitáciu. Objekt je vo veľmi zlom technickom stave, je ťažko zvládnuteľný pohyb telesne postihnutých ľudí (do zubnej ambulancie sa nedá dostať invalidným vozíkom), prevlhnuté steny a pod.. Okrem zásadnej rekonštrukcie terajších priestorov, riešil by som zvýšenie o jedno podlažie s bezbariérovým prístupom. Súčasťou strediska musí byť dostatočne dimenzovaný priestor na odstavenie vozidiel návštevníkov a pracovníkov strediska. Lekáreň by som rozšíril o predajňu (výdajňu) zdravotníckych potrieb a pomôcok.

2. Ostatné objekty na záujmovom území by si zaslúžili celkovú likvidáciu vzhľadom na ich technický a estetický stav a na efektívnosť ich využívania.

3. Priestor po zbúranej budove býv. knižnice, terajšieho parkoviska a krčmy treba využiť na vybudovanie "slušného" areálu pre obchod a služby, vrátane pošty (terajšia je nevyhovujúca priestorove, ani technicky a je neprístupná pre telesne postihnutých občanov). Pod týmto objektom by som riešil podzemné parkovisko pre motorové vozidlá a koridor pre zásobovanie a obslužné činnosti objektu. Podzemné parkovisko by mohlo byť prepojené na zdravotné stredisko.

4. V južnej časti by som riešil objekty na bývanie a na sociálne služby.

5. Popri zachovaní parametrov (regulatívov) využitia územia, architektonické riešenie všetkých objektov a prvkov v tejto lokalite treba citlivo prispôsobiť charakteru územia v širšom kontexte.
Gabo | 24 Mar, 2009 [04:56 UTC]

Re: Priestor pri zdravotnom stredisku reagovať
Vo štvrtok, 18.09.2008 bolo zasadnutie zastupiteľstva. Okrem iného, prerokovávala sa žiadosť istého potenciálneho investora, ktorý predložil investičný zámer na vybudovanie objektu pre obchod a služby v blizkosti železničnej stanice, v mieste terajšieho obrátiska autobusov MHD. Znova sa opakovala situácia z februára (žiadateľ zatiaľ neuspel), trochu v inej obmene. Poslanci, miesto toho, aby posudzovali žiadosť investora, začali riešiť kde inde by takéto zariadenie bolo vhodnejšie. Diskusia by bola v poriadku, keby sa prerokovávala iná problematika, napríklad územný plán zóny. Totiž, keby existoval územný plán zóny, poslanci by mohli jednoznačne rozhodnúť, kde takúto investíciu umiestniť. Územný plán zóny totiž rieši rozsah, účel a podmienky využitia územia s rozpracovaním až na úroveň jednotlivých parciel. Už na inom mieste som zdôrazňoval potrebu zonálneho plánovania a tento prípad ma len utvrdzuje v tom, že mám pravdu. Hoci väčšina poslancov konštatuje potrebu takejto investície v Rusovciach, napriek tomu sa bránia stanoviť jednoznačné pravidlá pre ich umiestňovanie. Komu táto situácia vyhovuje ?! Keďže pravidlá nie sú, predstavte si takúto fikciu : "Silný" investor si vyberie priestor, ktorý mu vyhovuje, ale nevyhovuje povedzme väčšine obyvateľov Rusoviec. Stačí však problém prerokovať s niekoľkými poslancami osobne, medzi štyrmi očami a poslanci bez mihnutia oka môžu zámer investora schváliť. Veď to ani nemusí byť tak drahé, stačí presvedčiť päť ľudí.
Mimochodom, jeden funkcionár samosprávy mi príležitostne povedal priamo do očí, že vie, že som proti miestnemu úradu. Nikdy predtým som s ním nemal do činenia, neviem preto, ako k tomuto názoru dospel. Pravdepodobne prevzal názor iného. Zdôrazňujem, že proti miestnemu úradu nie som (veď je absurditou, byť proti inštitúcii), ale som proti niektorým postupom a rozhodnutiam, ktoré ja považujem za nesprávne, a za ktorými stoja konkrétni ľudia. Gabo Karácsony.
Gabo | 20 Sep, 2008 [13:47 UTC]

Re: Priestor pri zdravotnom stredisku reagovať
To je ale škoda.. Mám na mysli komisiami neodporučenú žiadosť.
Mne osobne by sa predstava predajne LIDL v priestore terajšieho zbúraniska celkom pozdávala.
I keď budovy LIDL nie sú žiaden architektonický skvost, ten priestor, tak ako ho uplynulých 5 rokov vnímam, by rozhodne predajňa výrazne skrášlila..
Mihalik | 19 Sep, 2008 [10:56 UTC]


Stránka: 1/1

Pridajte svoj názor

Poslať
Kontrolný kód:
Kontrolný kód
Kontrolný kód:
Opíšte kód zobrazený vyššie
Povinné
big grin confused cool cry eek evil exclaim frown idea lol mad mr green neutral question razz redface rolleyes sad smile surprised twisted wink arrow santa


Enlarge area height Reduce area height


Posting replies:

Use [http://www.foo.com] or [http://www.foo.com|popis] for links.
HTML tags are not allowed inside posts.

Ukázať príspevky: