Program mimoriadneho zasadnutia MZ 3.3.2020

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce v mimoriadnom termíne dňa 03. 03. 2020 od 17.00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.

Program: 1. Návrh mimosúdnej dohody v súdnom spore č. k. 5Cb/35/2013 vedenom pred Okresným súdom Námestovo vo veci žalobcu DB REAL FINANCE, s. r. o., Zákamenné 1349, 029 56 Zákamenné proti žalovanému Mestská časť Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava - Rusovce o zaplatenie 273 312,00 EUR s príslušenstvom

Pridal: Palm, 02 Mar, 2020 [11:24 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?