Miestny úrad
Miestny úrad
 • Miestny úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Miestny úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
 • Miestny úrad najmä:
  • a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  • b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
  • c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
  • d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.
 • Prácu obecného úradu organizuje starosta. Viac informácií na stránkach miestneho úradu.

  Dokumenty:
  Dokumenty týkajúce sa miestneho úradu
  Povinne zverejňované dokumenty miestneho úradu
 • RSS feed

  Stretnutie s Mikulášom

  30 Nov, 2018, pridal: Palm
  Všetky dobré detičky čujte – čujte čo sa bude diať.
  Zavíta k nám dobrý dedko, vraj sa volá Mikuláš.
  Za pesničku, za básničku z batoha bude balíčky rozdávať.
  Zavítajte preto medzi nás.
  Mikuláš má všetky deti veľmi rád!
  6. decembra 2018 o 17:00 v sále Miestneho úradu

  Deň Rusoviec 2018

  19 Aug, 2018, pridal: Palm
  MČ Bratislava - Rusovce Vás srdečne pozýva v sobotu 25. augusta 2018 od 15:00 do areálu rusovského parku na
  Deň Rusoviec 2018

  Rusovské hody 2018

  19 Jul, 2018, pridal: Palm
  Pozývame Vás v sobotu 21. júla 2018 od 16 hod. na RUSOVSKÉ HODY. O 17 hod. začína hodový futbalový zápas plný zábavy a hereckých, športových a moderátorských hviezd MUFUZA vs. VÝBER RUSOVIEC. Pre deti je pripravená trampolína, maľovanie na tvár, šmykľavka a veľa iných atrakcií. Živá hudba nám bude hrať od 18 hod. Pripravené bude občerstvenie: starostova držková polievka, najlepší rusovský guláš, čapované pivo, kofola, trdelníky, cukrová vata a iné dobroty. O 20 hod. sa môžete tešiť na ohňovú show s akrobaciou.

  MDD na futbalovom ihrisku

  29 Máj, 2018, pridal: Palm
  V nedeľu 3.6. od 14:00 pozývame všetky deti na oslavu MDD na futbalovom ihrisku. Čakajú vás rôzne atrakcie a príde aj Miro Jaroš!

  Zadunajský majáles 2018

  02 Máj, 2018, pridal: Palm

  Mestská časť Bratislava – Rusovce,
  Mestská časť Bratislava – Petržalka,
  Mestská časť Bratislava – Jarovce a
  Mestská časť Bratislava - Čunovo
  Vás srdečne pozývajú
  do rusovského parku
  na

  19. Zadunajský majáles
  dňa 5. mája 2017 od 15:00

  Tradičné stavanie mája

  23 Apr, 2018, pridal: Palm
  Milí Rusovčania a hlavne deti!
  Pozývame Vás v piatok 27.4.2018 od 17 hod. na námestie ku fontáne, kde spolu ozdobíme a postavíme máj. Pripravené bude aj malé občerstvenie.
  Tešiť sa môžeme na vystúpenie DFS Gerulata.
  Na ozdobovanie mája si prineste mašle.
  Tešíme sa na vás!

  Očkovanie proti besnote

  09 Apr, 2018, pridal: Palm
  Očkovanie proti besnote bude k dispozícii 21.4.2018 od 9:00 do 12:00 pred MÚ Rusovce

  Pozvánka na jarnú brigádu

  05 Apr, 2018, pridal: Palm
  Tak ako každý rok pozýva starosta MČ Bratislava - Rusovce Dušan Antoš obyvateľov
  našej mestskej časti na jarnú brigádu, ktorá sa uskutoční v utorok 10. apríla 2018.
  Stretávame sa o 8 hod. na konci Irkutskej ul. pri rampe. Rukavice, vrecia a odvoz vyzbieraného odpadu zabezpečí m.p. Ruseko.
  V prípade nepriaznivého počasia bude určený iný dátum.
  Priložte aj vy ruku k dielu a prispejte k tomu, aby sme tu všetci cítili dobre, veď Rusovce sú naším domovom a zaslúžia si byť čisté!
  Vážení občania Rusoviec,
  aj tento rok máte opäť možnosť aktívne sa zapojiť do rozhodovania kde a ako bude použitá časť financií z rusovského rozpočtu. Umožňuje to tzv. participatívny rozpočet („ďalej len PR“), prostredníctvom ktorého môžete aj Vy obyvatelia vybrať prioritné projekty financované mestskou časťou.

  Pre rok 2018 bola na realizáciu projektov PR vyčlenená v rozpočte MČ čiastka vo výške 5.700,- €, z toho 2.700,- € na výdavky bežné (napr. služby, drobný materiál) a 3.000,- € na výdavky kapitálové (napr. výstavby, rekonštrukcie). Čiastka je zložená z odmien poslancov MČ, ktorí sa ich vzdali v prospech tejto aktivity a financií vyčlenených v rozpočte MČ na tento účel. Oproti minulému roku 2017 je čiastka vyššia o 3.000,- €.

  Všetky Vaše nápady a návrhy ako spríjemniť a skvalitniť nažívanie všetkých nás, môžete spracovať do projektov, ktoré zašlete poštou alebo osobne doručíte na MČ Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava do 6.4.2018 (piatok). Projekty musia spĺňať pravidlá a podmienky schválené uznesením miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce č. 404 zo dňa 15.2.2018.
  Od 1.3.2018 budú stránkové hodiny v stredu predĺžené do 16.00 hod.

  Stránkové hodiny:
  Pondelok 8.00-12.00, 13.30-17.00
  Streda 8.00-12.00, 13.00-16.00
  Piatok 8.00-12.00

  [prev] Stránka: 3/19 [next]