Miestny úrad
Miestny úrad
 • Miestny úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Miestny úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
 • Miestny úrad najmä:
  • a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  • b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
  • c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
  • d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.
 • Prácu obecného úradu organizuje starosta. Viac informácií na stránkach miestneho úradu.

  Dokumenty:
  Dokumenty týkajúce sa miestneho úradu
  Povinne zverejňované dokumenty miestneho úradu
 • RSS feed
  Občianska iniciatíva PRE NÁS PRE RUSOVCE a OZ NATURA RUSOVCE v spolupráci s Miestnym úradom mestskej časti Bratislava - Rusovce pre vás pripravili diskusiu o zeleni v Rusovciach a o adaptácii na zmenu klímy.
  14. 11. 2019 o 19:0 hod

  čítajte ďalej (2 strany)
  Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. uskutoční pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov zber odpadu s obsahom škodlivín.
  Zbierať sa budú tieto odpady:
  Staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)
  Termín zberu:
  19.10.2019 10.30 – 12.30 h, Vývojová ulica, RUSEKO - zberný dvor

  19 Aug, 2019, pridal: Palm
  Mestská časť Bratislava - Rusovce vás srdečne pozýva na
  DEŇ RUSOVIEC
  v sobotu 31. augusta na lúke pri kaštieli.

  Rusovské hody 2019

  17 Jul, 2019, pridal: Palm
  Mestská časť Bratislava - Rusovce vás pozýva na
  RUSOVSKÉ HODY
  ktoré sa uskutočnia v nedeľu 21. júla na futbalovom ihrisku v Rusovciach.

  Program začína o 11:00 hod. slávnostnou sv. omšou na ihrisku a uzavrie ho futbalový zápas starších pánov proti mladším mužom so začiatkom o 16:00 hod.

  Pre deti sú prichystané rôzne atrakcie ako napr. trampolína, skákací hrad, či jazda na poníkoch.

  Tešíme sa na stretnutie s vami!
  - Návrh VZN o hazarde odsúhlasený

  Správa zo zasadnutia

  čítajte ďalej (2 strany)

  Medzinárodný deň detí

  30 Máj, 2019, pridal: Palm
  Oslavy dňa detí budú tento rok pestré.

  Slovenský ľudový umelecký kolektív a mestská časť Bratislava - Rusovce pozýva všetky rusovské deti na Deň detí, ktorý sa uskutoční v SĽUK-u dňa v sobotu 1. júna 2019 od 13:00 do 18:00 hod. Pre deti je pripravený bohatý program.

  V nedeľu 2. júna 2019 od 12:00 do 19:00 sa môžete tešiť na Festival tradičného bábkového divadla 2019, ktorý sa uskutoční v SĽUK-u v Rusovciach.

  Súčasťou víkendového programu ku Dňu detí bude aj výstava prác žiakov výtvarného odboru ZUŠKY v priestoroch SĽUK-u. Srdečne vás pozývame!

  Volieb do Európskeho parlamentu sa 25. 5. 2019 v Rusovciach zúčastnilo spolu 1 252 voličov, čo je 37,69 % zo všetkých voličov (3 322).


  Rusovce hlasovali takto:

  Kandidát Hlasov Percent
  Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia503 40.89
  Sloboda a Solidarita 202 16.42
  SMER - sociálna demokracia 96 7.80
  Kresťanskodemokratické hnutie 89 7.23
  OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 60 4.87
  Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 54 4.39
  SME RODINA - Boris Kollár 48 3.90
  Slovenská národná strana 44 3.57
  MOST - HÍD 28 2.27
  Kresťanská únia 21 1.70
  Kresťanská demokracia - Život a prosperita 12 0.97
  KOREKTÚRA - Andrej Hryc 10 0.81
  Strana zelených Slovenska 10 0.81
  Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 8 0.65
  PRIAMA DEMOKRACIA 6 0.48
  STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 5 0.40
  HLAS ĽUDU 5 0.40
  Strana práce 4 0.32
  DOPRAVA 4 0.32
  Demokratická strana 4 0.32
  NÁRODNÁ KOALÍCIA 4 0.32
  Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana práce 3 0.24
  SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov 2 0.16
  EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA 2 0.16
  Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 1 0.08
  Strana rómskej koalície - SRK 1 0.08
  SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA 1 0.08
  Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 1 0.08


  Zadunajský majáles 2019

  02 Máj, 2019, pridal: Palm
  Srdečne pozývame na 20. Zadunajský majáles, už túto sobotu od 15:00 v parku v Rusovciach.

  Program:
  15:00 – 15:20 ZUŠ Bratislava - Rusovce pod vedením p. Gajdošechovej
  15:20 – 15:30 ZŠ s MŠ Bratislava - Rusovce pod vedením p. Ďurďovičovej
  15:30 – 15:50 DFS Čunovský kŕdeľ pod vedením p. Szabóa
  15:55 – 16:15 Tamburášsky orchester Konjic pod vedením p. Maasza
  16:20 – 17:10 DFS Gerulata pod vedením p. Uhrákovej
  17:15 – 18:00 FS Ekonóm pod vedením p. Lenára
  18:20 – 19:20 Jozefove kone (hudobná skupina)
  19:30 – 20:30 Klobúk dole (hudobná skupina)
  od 21:00 diskotéka

  Programom bude sprevádzať Ivana Ilgová.

  Stavanie mája 2019

  30 Apr, 2019, pridal: Palm
  Milí Rusovčania a hlavne deti!
  Pozývame Vás v utorok 30.4.2019 od 17 hod. na námestie ku fontáne, kde spolu ozdobíme a postavíme máj.
  Tešiť sa môžeme na vystúpenie DFS Gerulata. Na ozdobovanie mája si prineste mašle.
  Tešíme sa na vás!

  Susedská jarná brigáda

  24 Apr, 2019, pridal: Palm
  Už túto sobotu 27. 04. od deviatej hodiny budeme upratovať Rusovský park. Príďte priložiť ruku k dielu, zoberte aj svoje deti a spoločne si urobíme u nás doma v Rusovciach poriadok.

  Občerstvenie a pracovné pomôcky zabezpečí mestská časť. Tešíme sa vás a stretneme sa v sobotu o 9:00 pred SĽUK-om.

  Pozn.: V prípade nepriaznivého počasia oznámime náhradný termín.

  [prev] Stránka: 2/20 [next]