Miestny úrad
Miestny úrad
 • Miestny úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Miestny úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
 • Miestny úrad najmä:
  • a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  • b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
  • c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
  • d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.
 • Prácu obecného úradu organizuje starosta. Viac informácií na stránkach miestneho úradu.

  Dokumenty:
  Dokumenty týkajúce sa miestneho úradu
  Povinne zverejňované dokumenty miestneho úradu
 • RSS feed

  Fašiang v Rusovciach

  19 Feb, 2019, pridal: Palm
  Mestská časť Bratislava - Rusovce vás pozýva na Fašiang, ktorý sa bude konať v nedeľu 3. marca 2019 od 15:00 pred miestnym úradom v Rusovciach.

  Program: vystúpenie DFS Gerulata, maľovanie na tvár, tvorivé dielničky s fašiangovou tématikou, občerstvenie a hudba. Každá maska bude odmenená šiškou.

  Rusovský ples

  01 Jan, 2019, pridal: Palm
  Aktualizácia 14.1.: Ples MČ Bratislava - Rusovce, ktorý sa mal konať v sobotu 26. januára 2019 je z technických príčin zrušený. Ospravedlňujeme sa všetkým záujemcom o ples. Ďakujeme za pochopenie.

  MČ BA - Rusovce Vás pozýva na Rusovský ples 26.1.2019.
  Lístky si môžete kúpiť u p. Jajcajovej t.č. 0903787453, mail: jajcajova@bratislava-rusovce.sk

  Vianoce pre všetkých

  10 Dec, 2018, pridal: Palm
  MČ Rusovce srdečne pozýva všetkých na vianočný program počas víkendu 15.-16. decembra. Čaká vás susedský vianočný trh aj vianočný bazár, kultúrny program, slávnostná sv. omša, farcafé, program pre deti a Živý Betlehem.

  Stretnutie s Mikulášom

  30 Nov, 2018, pridal: Palm
  Všetky dobré detičky čujte – čujte čo sa bude diať.
  Zavíta k nám dobrý dedko, vraj sa volá Mikuláš.
  Za pesničku, za básničku z batoha bude balíčky rozdávať.
  Zavítajte preto medzi nás.
  Mikuláš má všetky deti veľmi rád!
  6. decembra 2018 o 17:00 v sále Miestneho úradu

  Deň Rusoviec 2018

  19 Aug, 2018, pridal: Palm
  MČ Bratislava - Rusovce Vás srdečne pozýva v sobotu 25. augusta 2018 od 15:00 do areálu rusovského parku na
  Deň Rusoviec 2018

  Rusovské hody 2018

  19 Jul, 2018, pridal: Palm
  Pozývame Vás v sobotu 21. júla 2018 od 16 hod. na RUSOVSKÉ HODY. O 17 hod. začína hodový futbalový zápas plný zábavy a hereckých, športových a moderátorských hviezd MUFUZA vs. VÝBER RUSOVIEC. Pre deti je pripravená trampolína, maľovanie na tvár, šmykľavka a veľa iných atrakcií. Živá hudba nám bude hrať od 18 hod. Pripravené bude občerstvenie: starostova držková polievka, najlepší rusovský guláš, čapované pivo, kofola, trdelníky, cukrová vata a iné dobroty. O 20 hod. sa môžete tešiť na ohňovú show s akrobaciou.

  MDD na futbalovom ihrisku

  29 Máj, 2018, pridal: Palm
  V nedeľu 3.6. od 14:00 pozývame všetky deti na oslavu MDD na futbalovom ihrisku. Čakajú vás rôzne atrakcie a príde aj Miro Jaroš!

  Zadunajský majáles 2018

  02 Máj, 2018, pridal: Palm

  Mestská časť Bratislava – Rusovce,
  Mestská časť Bratislava – Petržalka,
  Mestská časť Bratislava – Jarovce a
  Mestská časť Bratislava - Čunovo
  Vás srdečne pozývajú
  do rusovského parku
  na

  19. Zadunajský majáles
  dňa 5. mája 2017 od 15:00

  Tradičné stavanie mája

  23 Apr, 2018, pridal: Palm
  Milí Rusovčania a hlavne deti!
  Pozývame Vás v piatok 27.4.2018 od 17 hod. na námestie ku fontáne, kde spolu ozdobíme a postavíme máj. Pripravené bude aj malé občerstvenie.
  Tešiť sa môžeme na vystúpenie DFS Gerulata.
  Na ozdobovanie mája si prineste mašle.
  Tešíme sa na vás!

  Očkovanie proti besnote

  09 Apr, 2018, pridal: Palm
  Očkovanie proti besnote bude k dispozícii 21.4.2018 od 9:00 do 12:00 pred MÚ Rusovce

  [prev] Stránka: 2/18 [next]