Škola
Stránky rusovskej školy sú na skola.rusovce.info
RSS feed
Otvorenie školského roka 2015/2016 bude 2. septembra 2015.
Školský rok začína o 8:00 privítaním prváčikov.
O 9:00 začínaju školský rok žiaci 2. až 9. ročníka.
Začiatok prevádzky v materskej škole bude 2.9.2015 od 6:30.
Deti a žiaci ZŠ s MŠ v Rusovciach ďakujú všetkým, ktorí nezostali ľahostajní a dobrovoľne sa zapojili či už ako dobrovoľníci, alebo prispievatelia dňa 27.03.2015 do kampane Ligy proti rakovine.
Spolu s obyvateľmi Rusoviec, Jaroviec a Čunova sa nám podarilo prispieť
sumou 854,57€.
Ešte raz veľmi pekne ďakujeme za všetkých, ktorí to potrebujú…

Všetkých budúcich prvákov a ich rodičov srdečne pozývame na zápis do 1. ročníka v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce.
Zápis sa uskutoční v piatok 16.1. od 15:00 do 18:00 a v sobotu 17.1. od 8:00 do 12:00.
Prineste si občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a prípadne podľa potreby doklad o zdravotnom stave.
Otvorenie školského roka 2014/2015 bude 2. septembra 2014.
Školský rok 2014/2015 začína o 8 hod. privítaním prváčikov.
O 9.00 hod. začínaju škoský rok žiaci 2. až 9. ročníka.
Začiatok prevádzky v materskej škole bude 2.9.22014 od 6.30 hod.
Sú tu letné prázdniny a s nimi aj veľa voľného času. Tí, čo by časť z neho radi venovali športu v Rusovciach a chceli by na to využiť multifunkčné ihrisko v škole, tu nájdu jeho prevádzkový poriadok, kontakty a návod, ako si ho prenajať.
Všetkých budúcich prvákov a ich rodičov srdečne pozývame na zápis do 1. ročníka v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce.
Zápis sa uskutoční v piatok 7.2. od 15:00 do 18:00 a v sobotu 8.2. od 8:00 do 12:00.
Prineste si občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a prípadne podľa potreby doklad o zdravotnom stave.
ZŠ s MŠ Rusovce oznamuje, že otvorenie školského roka 2013/2014 bude 2.9.2013 o 8:00 privítaním prváčikov. O 9:00 bude privítanie žiakov 2. až 9. ročníka. Začiatok prevádzky materskej školy bude 2.9. od 6:30.
Všetkých budúcich prvákov a ich rodičov srdečne pozývame na zápis do 1. ročníka v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce.
Zápis sa uskutoční v piatok 8.2. od 15:00 do 18:00 a v sobotu 9.2. od 8:00 do 12:00.
Prineste si občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a prípadne podľa potreby doklad o zdravotnom stave.
Štrajk školských zamestnancov sa dnes (28.11.2012) o 18.00 h preruší. Rozhodol o tom v stredu štrajkový výbor.
Čítajte viac: SME Online

Vyučovanie a prevádzka v rusovskej ZŠ s MŠ začína dňa 29.11.2012 (štvrtok).
Oznamujeme Vám, že MŠ, ZŠ, ŠKD a ŠJaK pri ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce, nebude dňa 26.11.2012 z dôvodu zapojenia sa do štrajku v prevádzke. Štrajk vyhlásil Obvodný zväz pracovníkov školstva a vedy. Žiaci majú poskytnuté riaditeľské voľno.

[prev] Stránka: 3/7 [next]