Škola
Stránky rusovskej školy sú na skola.rusovce.info
RSS feed

Zmena vo vedení školy

01 Apr, 2016, pridal: Palm
Na základe rozhodnutia Rady školy odvolal starosta dňa 31.3. p. Bičanovú z funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ Rusovce. Dočasným vedením školy až do skončenia výberového konania poveril p. Dianu Petrovičovú.
Všetkých budúcich prvákov a ich rodičov srdečne pozývame na zápis do 1. ročníka v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce.
Zápis sa uskutoční v piatok 1.4. od 15:00 do 18:00 a v sobotu 2.4. od 8:00 do 12:00.
Prineste si občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a prípadne podľa potreby doklad o zdravotnom stave.
Od 08.02.2016 sa žiaci v ročníkoch 1. – 4. vyučujú a pre týchto žiakov je v prevádzke ŠKD od 6:30 do 16:30 (bez prestávky). Stravu majú iba žiaci, ktorí sú stravníci v ŠJ a budú v ŠKD.

Žiaci v ročníkoch 5. – 9. sa naďalej nevyučujú a pre týchto žiakov nie je v prevádzke ŠKD.

MŠ je v neobmedzenej prevádzke.

Štrajk v rusovskej škole

27 Jan, 2016, pridal: Palm
Od 28.01.2016 sa žiaci v ročníkoch 1. – 9. nevyučujú a pre týchto žiakov nie je v prevádzke ŠKD.
V ZŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce je od 25. januára 2016 obmedzená prevádzka z dôvodu štrajku pedagogických zamestnancov.

čítajte ďalej (2 strany)
V Rusovciach začali s rekonštrukciou bývalej kuchyne materskej školy.

Čítajte viac: bratislava.sme.sk
ZŠ v Rusovciach si zvolila formu podujatia, kde autormi, moderátormi i účinkujúcimi boli výhradne deti.

Čítajte viac: pozri.sk
Starí rodičia súperili medzi sebou v športových disciplínach aj vo vedomostných súťažiach za povzbudzovania vnukov a vnučiek. Podujatie sa na pôde ZŠ konalo už po piaty raz.

Čítajte viac: skolskyservis.teraz.sk
Testovanie deviatakov nemusí vždy presne odrážať úroveň vzdelávania základnej školy. Testovanie deviatakov u nás, napríklad v porovnaní s Jarovcami, je ako keby slabšie, ale nám z ôsmeho ročníka odchádzajú každý rok najmenej štyri deti na bilingválne gymnáziá a ďalšie na odborné školy, obchodné akadémie.

Čítajte viac: Bratislava.sme.sk
V Základnej škole v Mestskej časti Bratislava Rusovce zasadnú tento školský rok do lavíc prváci v dvoch triedach. Budúci rok však kapacita školy pre potenciálnych záujemcov o štúdium v prvej triede miestnej ZŠ stačiť nebude.

Čítajte viac: www.teraz.sk - TASR.

[prev] Stránka: 2/7 [next]