Aktuality
Aktuálne udalosti vo všetkých oblastiach v Rusovciach.
RSS feed
- Ako sa prestavba dotkne vyučovacieho procesu?
- Ako bude zabezpečené stravovanie detí?
- Ako sú plánované etapy prestavby?
- Bude zaistená bezpečnosť detí?

Na tieto a ďalšie otázky vám odpovie starosta obce a riaditeľ školy v utorok 12. júna o 17:00 v kultúrnej sále Miestneho úradu.
Máte nápad na malý komunitný projekt a chýbajú vám peniaze? Do 2. 7. je možné podať žiadosť o dotáciu do sumy 5 000 € od Bratislavského samosprávneho kraja.

čítajte ďalej (2 strany)
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých MUDr. G. Hrudkaia v zdravotnom stredisku v Rusovciach hľadá zdravotnú sestru. Nástup možný od 01.07.2018.
Kontakt na zasielanie životopisov: praktikmed1(zavináč)gmail.com

Kino SĽUK v júni

30 Máj, 2018, pridal: Palm
Neuveriteľný príbeh o obrovskej hruške
3.6. 2018 o 15:00 hod.
Dánsko, 2017, rodinný/animovaný, 80 min.

Vezmi si ma kamoš
3.6. 2018 o 19:00 hod.
Francúzsko, 2017, komédia, 92 min.

čítajte ďalej (2 strany)

Deň detí v SĽUK-u

29 Máj, 2018, pridal: Palm
Prvú júnovú sobotu, 2. júna sa bude konať už 8. ročník podujatia Deň detí v SĽUK-u. Program bude tak ako každý rok inšpirovaný hlavne tradičnou ľudovou kultúrou. Medzi bohatými aktivitami si na svoje prídu nielen naši najmenší ale aj dospelí návštevníci. Začiatok podujatia je o 13:00 hod.

čítajte ďalej (2 strany)

Noc kostolov 2018

22 Máj, 2018, pridal: Palm
Farnosť v Rusovciach sa aj tento rok zapojila do celoeurópskeho podujatia "Noc kostolov", ktoré už tradične odštartujú zvony kostola v piatok 25. mája 2018 o 17:55 hod.
Na základe oznamu Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 7.5.2018 Vás informujeme, že pre poskytovanie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast bol pre obvody Bratislava - Rusovce, Jarovce a Čunovo určený poskytovateľ: SI Medical, s.r.o., Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava.
POZOR: Karty po 31.5.2018 neprechádzajú automaticky k určenému poskytovateľovi, ale na BSK! Preto je potrebné s novým poskytovateľom vopred uzatvoriť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Nový poskytovateľ si sám vyžiada zdravotnú dokumentáciu, či už od MUDr. Krempaskej alebo po 31.5.2018 od BSK (viď. oznam nižšie). Poskytovateľ SI Medical s.r.o. je povinný uzatvoriť dohodu o poskytovaní všeobecnej zdravotnej starostlivosti s každou osobou, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt v jej zdravotnom obvode.

Hľadá sa pediater

06 Máj, 2018, pridal: Palm
Nájde sa skvelý pediater/pediatrička pre naše deti do ambulancie v zdravotnom stredisku v Rusovciach?
Zdravotné stredisko v Rusovciach (http://www.bratislava-rusovce.sk/zdravotnictvo) by síce znieslo menší "facelift", ale poskytuje niekoľko výhod vrátane pekného priestoru ambulancie pre deti a dorast so samostatným vchodom a čakárňou, bezproblémového parkovania pred budovou a vedľa strediska, 50m vzdialenosti od zastávky MHD, okolitej zelene a blízkosti parku kaštieľa a rusovského lesoparku (cez cestu), kvalitných reštaurácií s denným menu v okolí... je možnosť, že po uvoľnení niektorého z nájomných bytov, by MČ Rusovce vedela poskytnúť aj ubytovanie v prípade prisťahovania lekára z iného kúta zeme..

Program kina SĽUK na máj

05 Máj, 2018, pridal: Palm
Eric Clapton
12.5. 2018 o 15:00 hod.
Veľká Británia, 2017, dokumentárny, 135 min.

Niekto to rád zahalené
12.5. 2018 o 19:00 hod.
Francúzsko, 2017, komédia, 88 min.


čítajte ďalej (2 strany)

04 Máj, 2018, pridal: Palm
Spoločnosť SAD Dunajská Streda, a.s. už niekoľko rokov zabezpečuje sezónnu prevádzku „cyklobusu“. Špeciálne upravený autobus prepravuje cestujúcich spolu s bicyklami, a to pri dodržaní maximálnej bezpečnosti prepravy.
Tento rok sa spoločnosť SAD Dunajská Streda rozhodla predlžiť trasu prepravy, a to až do Čunova aby sa zatraktívnila cykloturistika a umožnila záujemcom z lokality Dunajskej Stredy využívať cyklotrasy na „petržalskej hrádzi“, v spojení s trasami smerom do priľahlých lokalít v rámci „Dunajskej cyklocesty“.
Samozrejme, že zámerom je aj možnosť spoznania priľahlých atraktívnych lokalít Vodného diala Gabčíkovo, Dunajských ramien a Dunajskej Stredy zo strany cykloturistov z Bratislavy a hlavne z mestských častí Petržalka, Rusovce, Jarovce a Čunovo. Cyklobus bude premávať cez víkendy a sviatky, od 28. apríla do 14. októbra z Dunajskej Stredy (zastávka Miestny úrad Dunajská Streda) cez Gabčíkovo (stupeň VE) a Vojku nad Dunajom (Csente čárda) do Čunova (zastávka priehrada, pri bufete Obrátka!) a späť.
Preprava cestujúcich a bicyklov je ZADARMO. Cestovný poriadok spolu s ďalšími informáciami sú prístupné na jednotlivých zastávkach a tiež na stránke www.sadds.sk a na facebooku spoločnosti SAD Dunajská Streda.

Quo vadis naša škola

30 Apr, 2018, pridal: Palm
Diskusia o moderných trendoch a alternatívach v školstve, aj o smerovaní Rusovskej ZŠ s MŠ sa uskutoční v stredu 2.5.2018 o 18:30 v pastoračnom komunitnom centre. Všetci sú vítaní.
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. uskutoční pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov zber odpadu s obsahom škodlivín.
Zbierať sa budú tieto odpady:
Staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)
Termín zberu:
28.4.2018 10.30 – 12.30 h, Vývojová ulica, RUSEKO - zberný dvor

[prev] Stránka: 2/30 [next]