Miestne zastupiteľstvo
Miestne zastupiteľstvo tvoria poslanci, ktorí sa schádzajú na zasadnutiach približne jeden krát za mesiac.
Prítomnosť poslancov na zasadnutiach a správy z jednotlivých zasadnutí nájdete na stránke zasadnutí MZ.
Pri miestnom zastupiteľstve pracujú aj komisie MZ, ktorých člnmi sú poslanci a aktivisti z radov občanov.
RSS feed
- Priority obce schválené
- Rozpočet na rok 2020 schválený

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce v mimoriadnom termíne dňa 04. 02. 2020 od 17.00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)

Zasadnutie MZ 28.1.2020

02 Feb, 2020, pridal: Palm
- Rozpočet Ruseka neschválený
- Rozpočet obce neschválený
- Poslanci schválili rokovania o rozdelení majetku firmy ROT medzi obec a Relax Pro

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 28. 01. 2020 od 17,00 hod v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)

Zasadnutie MZ 17.12.2019

22 Dec, 2019, pridal: Palm
- VZN o podmienkach držania zvierat a ich chovu schválené

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 17. 12. 2019 od 17.00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)
- Vybudovanie silnejšej prípojky na Miestnom úrade schválené
- Zmena rozpočtu odsúhlasená

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa 26. 11. 2019 od 17.00 hod v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)

Zasadnutie MZ 12. 11. 2019

15 Nov, 2019, pridal: Palm
- Spolufinancovanie projektu „Revitalizácia autobusového otočiska“ schválené
- Prenájom miesta na vybudovanie nabíjacích staníc pre elektromobily neschválený

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 12. 11. 2019 od 17.00 hod v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)

[prev] Stránka: 2/30 [next]