Miestne zastupiteľstvo
Miestne zastupiteľstvo tvoria poslanci, ktorí sa schádzajú na zasadnutiach približne jeden krát za mesiac.
Prítomnosť poslancov na zasadnutiach a správy z jednotlivých zasadnutí nájdete na stránke zasadnutí MZ.
Pri miestnom zastupiteľstve pracujú aj komisie MZ, ktorých člnmi sú poslanci a aktivisti z radov občanov.
RSS feed
Pozývame vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 23. 06. 2020 od 17.00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)

Zasadnutie MZ 5.5.2020

09 Máj, 2020, pridal: Palm
- Realizácia vzorového zberného hniezda z participatívneho rozpočtu schválená
- Redakčná rada Rusovských novín zrekonštruovaná
- Návrh mimosúdnej dohody s firmou DB REAL FINANCE schválený

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
- Návrh mimosúdnej dohody schválený

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce v mimoriadnom termíne dňa 03. 03. 2020 od 17.00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.

Program: 1. Návrh mimosúdnej dohody v súdnom spore č. k. 5Cb/35/2013 vedenom pred Okresným súdom Námestovo vo veci žalobcu DB REAL FINANCE, s. r. o., Zákamenné 1349, 029 56 Zákamenné proti žalovanému Mestská časť Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava - Rusovce o zaplatenie 273 312,00 EUR s príslušenstvom

Zasadnutie MZ 25.2.2020

29 Feb, 2020, pridal: Palm
- Upravené VZN o poplatkoch v ŠJ neschválené

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 25. 02. 2020 od 17.00 hod v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)
- Priority obce schválené
- Rozpočet na rok 2020 schválený

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce v mimoriadnom termíne dňa 04. 02. 2020 od 17.00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)

Zasadnutie MZ 28.1.2020

02 Feb, 2020, pridal: Palm
- Rozpočet Ruseka neschválený
- Rozpočet obce neschválený
- Poslanci schválili rokovania o rozdelení majetku firmy ROT medzi obec a Relax Pro

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 28. 01. 2020 od 17,00 hod v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)

[prev] Stránka: 2/31 [next]