Miestne zastupiteľstvo
Miestne zastupiteľstvo tvoria poslanci, ktorí sa schádzajú na zasadnutiach približne jeden krát za mesiac.
Prítomnosť poslancov na zasadnutiach a správy z jednotlivých zasadnutí nájdete na stránke zasadnutí MZ.
Pri miestnom zastupiteľstve pracujú aj komisie MZ, ktorých člnmi sú poslanci a aktivisti z radov občanov.
RSS feed
- Poslanci podpísali petíciu proti trúbeniu vlakov
- Komunitný plán sociálnych služieb prijatý

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 26.6.2018 od 16:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)
- Solidárny rozpočet malých MČ by mal ostať zachovaný
- Tento rok sa bude realizovať projekt „Tichá hrozba“ z peňazí participatívneho rozpočtu

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 24.5.2018 od 16:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

Program:
1. Návrh dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Zasadnutie MZ 5. 4. 2018

08 Apr, 2018, pridal: Palm
- Ohľadom nájmu pozemku pri Mínešskej sa nič nemení

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 5.4.2018 od 16:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)
- Územný plán zóny Rusovce Sever konečne schválený
- Rozbieha sa budovanie nových tried ZŠ v budove nad jedálňou

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 14.3.2018 od 16:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)

Zasadnutie MZ 15. 2. 2018

17 Feb, 2018, pridal: Palm
- Stánok zeleniny ostane na svojom mieste
- Vybudovanie terasy pri budove starej Maďarskej školy schválené
- Podmienky participatívneho rozpočtu na rok 2018 schválené

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 15.2.2018 od 16:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)

[prev] Stránka: 2/26 [next]