Miestne zastupiteľstvo
Miestne zastupiteľstvo tvoria poslanci, ktorí sa schádzajú na zasadnutiach približne jeden krát za mesiac.
Prítomnosť poslancov na zasadnutiach a správy z jednotlivých zasadnutí nájdete na stránke zasadnutí MZ.
Pri miestnom zastupiteľstve pracujú aj komisie MZ, ktorých člnmi sú poslanci a aktivisti z radov občanov.
RSS feed
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 28. 01. 2020 od 17,00 hod v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)

Zasadnutie MZ 17.12.2019

22 Dec, 2019, pridal: Palm
- VZN o podmienkach držania zvierat a ich chovu schválené

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 17. 12. 2019 od 17.00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)
- Vybudovanie silnejšej prípojky na Miestnom úrade schválené
- Zmena rozpočtu odsúhlasená

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa 26. 11. 2019 od 17.00 hod v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)

Zasadnutie MZ 12. 11. 2019

15 Nov, 2019, pridal: Palm
- Spolufinancovanie projektu „Revitalizácia autobusového otočiska“ schválené
- Prenájom miesta na vybudovanie nabíjacích staníc pre elektromobily neschválený

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 12. 11. 2019 od 17.00 hod v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)

Zasadnutie MZ 8. 10. 2019

12 Okt, 2019, pridal: Palm
- Vianočný príspevok pre dôchodcov nad 70 rokov schválený
- Pracovná skupina pre participatívny rozpočet zriadená

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 08. 10. 2019 od 17.00 hod v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)

Zasadnutie MZ 3. 9. 2019

08 Sep, 2019, pridal: Palm
- Dohoda o riešení sporu ohľadom pozemku pri Gaštanovej aleji neschválená. Namiesto toho bola vyhlásená verejná obchodná súťaž na predaj predmetného pozemku
- Pozmenené pravidlá participatívneho rozpočtu schválené

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)

[prev] Stránka: 2/30 [next]