Miestne zastupiteľstvo
Miestne zastupiteľstvo tvoria poslanci, ktorí sa schádzajú na zasadnutiach približne jeden krát za mesiac.
Prítomnosť poslancov na zasadnutiach a správy z jednotlivých zasadnutí nájdete na stránke zasadnutí MZ.
Pri miestnom zastupiteľstve pracujú aj komisie MZ, ktorých člnmi sú poslanci a aktivisti z radov občanov.
RSS feed

Zasadnutie MZ 21. 5. 2019

26 Máj, 2019, pridal: Palm
- Schválenie zón bez pesticídov

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
- Návrh parkovacej politiky odsúhlasený s pripomienkami

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 21. 05. 2019 od 17.00 hod v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa 14. 05. 2019 od 17:00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.

Zasadnutie MZ 16. 4. 2019

22 Apr, 2019, pridal: Palm
- Určenie konateľa ROT-u za MČ neschválené
- Zmena rozpočtu schválená

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 16.4.2019 od 17:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)

Zasadnutie MZ 12.3.2019

24 Mar, 2019, pridal: Palm
- Komisie schválené
- Zmena členov Rady školy neprešla
- Redakčná rada Rusovských novín schválená

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 12.3.2019 od 17:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)

Zasadnutie MZ 5.2.2019

08 Feb, 2019, pridal: Palm
- Menovanie zástupcu starostky – R. Kalmára
- Náplne komisií neschválené
- Redakčná rada Rusovských novín neschválená

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava– Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 5.2.2019 od 17:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)

[prev] Stránka: 2/28 [next]