Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým občianskym združením. Podieľa sa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami (výpis zo stanov).
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce sa riadi všetkými ustanoveniami stanov, naša činnosť je smerovaná predovšetkým k protipožiarnej prevencii a represii - zásahom. Na túto činnosť je trvalo pripravovaný 80 - členný zbor z ktorého tí najvýkonnejší a najlepšie odborne pripravení sú zaradení do obecného hasičského zboru. Príprava sa vykonáva pravidelnými cvičeniami, výkonnosť sa preukazuje na previerkach pripravenosti a športových súťažiach. DHZ Rusovce reprezentujú družstvá mužov, žien a detí, deti predškolského veku sa prezentujú len ukážkami. Na základe dohôd máme užšiu spoluprácu s hasičskými zbormi z Rajky, Dunakiliti, Mosonszolnoku a rakúskeho Edelstalu. Náš DHZ je už niekoľko rokov hodnotený ako najaktívnejší zbor v Bratislave, dobre reprezentujúci Rusovce, o čom svedčí množstvo článkov v dennej a odbornej tlači, či televízne záznamy.
V Rusovciach, domnievame sa, sme známi svojou ochotou prácou prispievať k riešeniu problémov, našou snahou je, aby nikto, kto potrebuje pomoc neodišiel od hasičskej zbrojnice neuspokojený.
Viac informácii na našej webovej stránke dhz.rusovce.info.
RSS feed

Vianočné prianie

22 Dec, 2011, pridal: Palm
Dobrovoľní hasiči prajú pokojné a ničím nerušené vianočné sviatky, veľa zdravia a šťastia v novom roku 2012

XI. Katarínska zábava

20 Okt, 2011, pridal: Palm
DHZ Rusovce pozýva na XI. Katarínsku zábavu do kultúrnej sály MÚ dňa 26.11.2011.
Predpredaj lístkov už v túto sobotu a nedeľu 18:00-20:00 v Klube hasičov.
Úspechom sa pre DHZ Rusovce skončilo dvojdňové podujatie - XXIV. ročník medzinárodnej súťaže s historickou hasičskou technikou. V súťaži 13 družstiev zo štyroch štátov opäť zvíťazil časom 41,19 sek. pred DHZ Jarovce II, čas 42,78 a DHZ Čunovo čas 43,10. Je to tretí štart nášho zboru s historickou technikou a tretí víťazný!
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce oznamuje, že na webovej stránke dhz.rusovce.info je umiestnené webové okienko mediálneho partnera TV Bratislava, kde sa aktuálne dozviete o Bratislave a jej mestských častiach, ale môžete aj podávať podnety.
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce pozýva na XXIV. ročník medzinárodnej súťaže s historickou hasičskou technikou s účsťou zborov z Maďarska, Rakúska, Česka, Poľska a Slovenska v sobotu 20.8. do parku rusovského kaštieľa. Začiatok o 9.00.
DHZ Rusovce sa zúčastnil na medzinárodnej súťaži s historickou hasičskou technikou v Škrdloviciach (ČR), odkiaľ priniesol ceny s poradovým číslom 10. a 11. Viac o tomto podujatí vrátane foto na webe dhz.rusovce.info
Tohtoročná medzinárodná súťaž družstiev mužov, žien a dorastu a Memoriál Jozefa Pallesicha nám priniesli poháre č. 7, 8 a 9. Podstatný je putovný pohár, ktorý sa nám po roku vrátil a pohár starostu za absolútne víťazstvo družstva mužov. Vynikajúce umiestnenie dosiahlo nové družstvo žien, celkovo štvrté s najlepším ženským výkonom. Viac vrátane fotografií na www.rusovskenoviny.sk
Srdečne pozývame na už XII. ročník medzinárodnej súťaže družstiev mužov, žien a dorastu v požiarnom útoku z vodného zdroja 25.6. od 10.00 pod hrádzou pri bufetoch . Dobrovoľný hasičský zbor srdečne pozýva.
V sobotu sa na pozvanie náš obecný hasičský zbor zúčastnil na letisku vo Vajnoroch cvičenia jednitiek integrovaného záchranného systému. Viac o tomto zaujímavom a poučnom podujatí na www.dhz.rusovce.info.
Pohár a cenu pre DHZ Rusovce za najlepší útok si v piatok 20.5. z maďarskej Rajky prinieslo družstvo detí. Úspech získali v novučkých uniformách na župných preboroch družstiev detí a dorastu v konkurencii 19 družstiev na 100 m trati!

[prev] Stránka: 3/6 [next]