Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým občianskym združením. Podieľa sa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami (výpis zo stanov).
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce sa riadi všetkými ustanoveniami stanov, naša činnosť je smerovaná predovšetkým k protipožiarnej prevencii a represii - zásahom. Na túto činnosť je trvalo pripravovaný 80 - členný zbor z ktorého tí najvýkonnejší a najlepšie odborne pripravení sú zaradení do obecného hasičského zboru. Príprava sa vykonáva pravidelnými cvičeniami, výkonnosť sa preukazuje na previerkach pripravenosti a športových súťažiach. DHZ Rusovce reprezentujú družstvá mužov, žien a detí, deti predškolského veku sa prezentujú len ukážkami. Na základe dohôd máme užšiu spoluprácu s hasičskými zbormi z Rajky, Dunakiliti, Mosonszolnoku a rakúskeho Edelstalu. Náš DHZ je už niekoľko rokov hodnotený ako najaktívnejší zbor v Bratislave, dobre reprezentujúci Rusovce, o čom svedčí množstvo článkov v dennej a odbornej tlači, či televízne záznamy.
V Rusovciach, domnievame sa, sme známi svojou ochotou prácou prispievať k riešeniu problémov, našou snahou je, aby nikto, kto potrebuje pomoc neodišiel od hasičskej zbrojnice neuspokojený.
Viac informácii na našej webovej stránke dhz.rusovce.info.
RSS feed
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce a starosta Rusoviec Vás pozývajú na XXVII. ročník medzinárodnej súťaže s historickou hasičskou technikou o pohár starostu mestskej časti Rusovce, ktorý sa uskutoční dňa: 28. júna 2014 v parku Rusovského kaštieľa. Zraz hasičských družstiev je pred hasičskou zbrojnicou.

čítajte ďalej (2 strany)

Vianočné prianie

23 Dec, 2013, pridal: Palm
Dobrovoľný hasičský zbor praje spoluobčanom, priateľom a sympatizantom pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia, šťastia v novom roku 2014
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce pozýva na XIII. pravú hasičskú Katarínsku zábavu 30. novembra do kultúrnej sály MÚ. Predaj vstupeniek u p. Boškovej v Klube hasičov.
XXVI. ročník medzinárodnej súťaže s historickou hasičskou technikou sa uskutoční v sobotu 7.9., tradične sa začne sprievodom po MČ, samotný začiatok súťaže bude o 12.00 hod. Tento ročník bude výnimočný tým, že po 100 rokoch budú bratislavským županom a predstaviteľmi židovskej obce ocenené zbory, ktoré sa zúčastnili likvidácie požiaru židovskej štvrte (podhradia), vzniknutého 17.5.1913. Vtedajší richtár Tivadar Brolly a mešťanostovia na to zabudli…

čítajte ďalej (2 strany)
DHZ Rusovce pozýva na XII. pravú hasičskú Katarínsku zábavu do kultúrnej sály MÚ, kde Vám 24. novembra do tanca zahrá skupina MONDEO. Vstupenky u p.Boškovej.

Zrušenie súťaže

14 Sep, 2012, pridal: Palm
XIII. ročník medzinárodnej súťaže z prírodného zdroja “Na kanáli” o pohár starostu MČ a Putovný pohár Jozefa Pallesicha v sobotu 15.9. je zrušený z dôvodu malého počtu prihlásených.
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce pozýva na XXV. ročník medzinárodnej súťaže s historickou hasičskou technikou s účasťou zborov z Maďarska, Rakúska, Česka, Poľska a Slovenska v sobotu 1.9. do parku rusovského kaštieľa. Začiatok o 12:00.
Občerstvenie, dobrá nálada a kvalitné športové výkony sú samozrejmosťou.
Päť súťažných dní - z toho štyri medzinárodné súťaže, tri v zahraničí - päť pohárových umiestnení. Naviac medzinárodné cvičenie jednotiek civilnej ochrany, propagačné vystúpenia v Rači a Šamoríne, účasť na humanitárnej akcii pre detské domovy "Budem záchranárom". To je v krátkosti výpočet aktivít, ktorými reprezentoval DHZ Rusovce mestskú časť v I. polroku.
Viac na www.dhz.rusovce.info.
XIII. ročník medzinárodnej súťaže v požiarnom útoku "Na kanáli" plánovaný na 30.6. sa ruší sa pre povinnosti DHZ v zahraničí, bude v náhradnom termíne, ktorý včas oznámime. Ďakujeme za pochopenie.
DHZ Rusovce spolu s ďalšími dobrovoľníckymi organizáciami pozýva na humanitárnu akciu "Budem záchranárom" v sobotu 28.4. v čase 9:00-16:00 na Tyršove námestie, kde bude pre deti pripravený bohatý program. Zároveň prosíme sponzorov o drobné reklamné predmety (prívesky, kľúčenky, darčekové predmety a pod.), ktoré budú predávané v aukcii. Výťažok bude venovaný krízovým centrám. Vopred ďakujeme.

[prev] Stránka: 2/6 [next]