Rusovce.info - rusovsky portal : Zápis detí do materskej školy

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Zápis detí do materskej školy
posted by Palm on 06 Feb, 2014 [07:29 UTC]
Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie detí pre školský rok 2014/2015
Zápis detí na predprimárne vzdelávanie v mestskej časti Bratislava – Rusovce sa uskutoční v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
od 17. februára 2014 – do 21. februára 2013

Viac informácií na tomto mieste.

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post