Rusovce.info - rusovsky portal : Gerulata cup 2012

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Gerulata cup 2012
posted by Palm on 20 Nov, 2012 [15:26 UTC]
Už po 13-ty raz sa v telocvični Základnej školy v dňoch 15. – 16. novembra 2012 uskutočnili integrované športové hry v stolnom tenise Gerulata cup Rusovce 2012. Hlavným organizátorom bola Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku v spolupráci so ZŠ Rusovce.
...page... Tohtoročné športové hry sa konali pod záštitou primátora hl. mesta SR Bratislavy Milana Ftáčnika a starostu MČ Bratislava – Rusovce Dušana Antoša. Na ceny pre víťazov prispel Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, na občerstvenie pre športovcov a účastníkov prispela MČ Bratislava – Rusovce a Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku.

Na tohtoročných integrovaných športových hrách sa zúčastnilo vyše 50 športovcov: žiaci zo ZŠ Rajka – Maďarsko, ZŠ Rusovce, ZŠ Jarovce, ŠZŠ Žehrianska – Bratislava, ŠZŠ Hálkova – Bratislava, DSS pre deti a dospelých, Javorinská 7/a – Bratislava, DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých, Lipského 13 – Bratislava, DSS pre deti a dospelých Kampino, Haanova 46 – Bratislava a DSS pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania Rozsutec, Furmánska 4 – Bratislava, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, Lepší svet, n.o., Osuského 8 – Bratislava a Podporované bývanie Gerulata, Kovácsova 85 – Rusovce, ktorého zriaďovateľom je Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku. Gerulata cup otvoril štatutárny zástupca Kresťanskej ligy a hlavný koordinátor tohto integrovaného podujatia Ph Dr. Ján Škott spolu so starostom MČ Bratislava – Rusovce p. Dušanom Antošom, ktorí popriali športovcom veľa úspechov.

Medaily, diplomy a hodnotné ceny víťazom odovzdali: prednostka MÚ Bratislava – Rusovce Dr. Oľga Gáfriková, riaditeľka ZŠ Rusovce Marta Bičanová a učiteľ telesnej výchovy Mgr. Karol Szimandel, riaditeľ ŠZŠ Hálkova Mgr. Mikuláš Bischof, hlavný rozhodca súťaže Mgr. Mikuláš Polóny a vedúca Podporovaného bývania Gerulata Mgr. Ingrid Iványova.

Príjemným spestrením súťaží bola ukážka stolnotenisového zápasu na ligovej úrovni, ktorý predviedli Mgr. Karol Szimandel – bývalý extraligový hráč a Adrián Gajdošík súčasný hráč zahraničnej stolnotenisovej ligy.

Na záver podujatia organizátori vyslovili prianie, aby sa všetci mohli stretnúť o rok na XIV. ročníku tohto podujatia.

Výsledky podľa vekových kategórií:
Mladšie žiačky:
1. Kovács Nóra – ZŠ Rajka - Maďarsko
2. Cigánková Viktória – ZŠ Jarovce
3. Sladká Lenka – ZŠ Jarovce

Mladší žiaci:
1. Bárta Matej – ZŠ Jarovce
2. Szirtl Alex – ZŠ Rajka - Maďarsko
3. Takács Patrik – ZŠ Jarovce

Staršie žiačky:
1.Čerňanská Eliška - ZŠ Jarovce
2. Foglová Natália – ZŠ Jarovce
3. Jére Emese – ZŠ Rajka – Maďarsko

Starší žiaci:
1. Brunner Ján – ZŠ Rusovce
2. Görcz Adam - ZŠ Jarovce
3. Becker Maurice – ZŠ Rusovce

Ženy:
1. Dobrovodská Lenka – Lepší svet, n.o. , Osuského
2. Špačková Renáta – DSS pre deti a dospelých, Javorinská
3. Pochová Ľubica – DSS pre deti a dospelých, Javorinská

Muži:
1. Csernyák Vladimír – DSS pre deti a dospelých, Kampino
2. Živica Ján – DSS pre deti a dospelých prof. K. Matulaya, Lipského
3. Horváth František – Lepší svet, n. o., Osuského.

Tri najlepšie školy a zariadenia sociálnych služieb získali nádherné poháre: Základná škola Jarovce, Špeciálna základná škola Hálkova, a Lepší svet, n.o.

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post