Rusovce.info - rusovsky portal : Zápis detí do materskej školy

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Zápis detí do materskej školy
posted by Palm on 16 Feb, 2012 [07:50 UTC]
Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie detí pre školský rok 2012/2013
Zápis detí na predprimárne vzdelávanie v mestskej časti Bratislava – Rusovce sa uskutoční v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
od 27. februára 2012 – do 9. marca 2011
    • zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom
    • zákonný zástupca predloží občiansky preukaz
    • zákonný zástupca predloží vyplnenú žiadosť s odporučením od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti
...page... Ďalšie informácie:
Informácie o úradnom postupe zápisu detí mladších ako 3 roky dostane zákonný zástupca dieťaťa v čase zápisu.
Bližšie informácie o činnosti základnej školy, materskej školy, o školských obvodoch a k zápisu detí podá rodičom ZŠ s MŠ, internetová stránka školy www.zsrusovce.sk

Mgr. Marta Bičanová
riaditeľka

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post