Rusovce.info - rusovsky portal : Gerulata cup 2011

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Gerulata cup 2011
posted by Palm on 14 Nov, 2011 [11:45 UTC]
Už po 12-ty raz sa v telocvični Základnej školy v dňoch 10. – 11. novembra 2011 uskutočnili integrované športové hry v stolnom tenise Gerulata cup Rusovce 2011. Hlavným organizátorom bola Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku v spolupráci so ZŠ Rusovce.
...page... Tohtoročné športové hry sa konali pod záštitou primátora hl. mesta SR Bratislavy Milana Ftáčnika a starostu MČ Bratislava – Rusovce Dušana Antoša. Na ceny pre víťazov prispel Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, na občerstvenie pre športovcov a účastníkov prispela MČ Bratislava – Rusovce a Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku.

Na tohtoročných integrovaných športových hrách sa zúčastnilo vyše 50 športovcov: žiaci zo ZŠ Rajka – Maďarsko, ZŠ Rusovce, ZŠ Jarovce, ŠZŠ Žehrianska – Bratislava, ŠZŠ Hálková – Bratislava, DSS pre deti a dospelých, Javorinská 7/a – Bratislava, DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých, Lipského 13 – Bratislava, DSS pre deti a dospelých Kampino, Haanova 46 – Bratislava a DSS pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania Rozsutec, Furmánska 4 – Bratislava, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, Lepší svet, n.o., Osuského 8 – Bratislava a Podporované bývanie Gerulata, Kovácsova 85 – Rusovce, ktorého zriaďovateľom je Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku. Gerulata cup otvoril štatutárny zástupca Kresťanskej ligy a hlavný koordinátor tohto integrovaného podujatia PHDr. Ján Škott spolu so starostom MČ Bratislava – Rusovce p. Dušanom Antošom, ktorí popriali športovcom veľa úspechov.

Medaily, diplomy a hodnotné ceny víťazom odovzdali: prednostka MÚ Bratislava – Rusovce Dr. Oľga Gáfriková, riaditeľka ZŠ Marta Bičanová, riaditeľ ZŠ Jarovce Mgr. Ľubomír Tancer, riaditeľ ŠZŠ Hálkova Mgr. Mikuláš Bischof, hlavný rozhodca súťaže Mgr. Mikuláš Polóny, vedúca Podporovaného bývania Gerulata Mgr. Ingrid Iványova a poslankyňa MČ Bratislava – Rusovce Ing. Katarína Winter. Záverečného vyhodnotenia sa zúčastnil aj starosta MČ Bratislava – Jarovce Ing. Pavel Škodler.

Na záver podujatia organizátori vyslovili prianie, aby sa všetci mohli stretnúť o rok na XIII. ročníku tohto podujatia.

Výsledky podľa vekových kategórií:
Mladšie žiačky
1. Kovács Nóra – ZŠ Rajka - Maďarsko
2. Cigánková Viktória – ZŠ Jarovce
3. Morská Kristína – ZŠ Rusovce

Mladší žiaci
1. Záblacký Stanislav – ŠZŠ Žehrianska
2. Brunner Ján – ZŠ Rusovce
3. Szirtl Alexander – ZŠ Rajka – Maďarsko

Staršie žiačky
1.Kotúčková Laura – ZŠ Rusovce
2. Čerňanská Eliška – ZŠ Jarovce
3. Foglová Natália – ZŠ Jarovce

Starší žiaci
1. Vaculík Jaroslav – ZŠ Rusovce
2. Tomas Jaroslav – ZŠ Jarovce
3. Németh Daniel – ZŠ Jarovce

Ženy
1. Dobrovodská Lenka – Lepší svet, n.o. , Osuského
2. Špačková Renáta – DSS pre deti a dospelých, Javorinská
3. Matulová Henrieta – Podporované bývanie Gerulata - Rusovce

Muži
1. Czernyak Vladimír – DSS pre deti a dospelých, Kampino
2. Šteberl Ľubomír – Lepší svet , n.o. , Osuského
3. Živica Ján – DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých, Lipského

Tri najlepšie školy a zariadenia sociálnych služieb získali nádherné poháre. Základná škola Rusovce, Špeciálna základná škola Žehrianska a Lepší svet, n.o.

Mgr . Ingrid Iványová
PhDr . Ján Škott

Všetky fotky si môžete prezrieť vo fotogalérii Kresťanskej ligy.


Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post