Rusovce.info - rusovsky portal : Zápis detí do materskej školy

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Zápis detí do materskej školy
posted by Palm on 02 Feb, 2010 [08:21 UTC]
Zápis detí do materskej školy ZŠ s MŠ Vývojová 228, 851 10 Bratislava - Rusovce pre školský rok 2010/2011 sa uskutoční v termíne
od 15.2.2010 do 15.3.2010
Prihlášku si zákonný zástupca dieťaťa môže vyzdvihnúť v budove škôlky na Kovácsovej 465.
Pri zápise dieťaťa je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post