Rusovce.info - rusovsky portal : "Odkaz pre starostu"

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

"Odkaz pre starostu"
posted by Palm on 29 Jan, 2010 [17:22 UTC]
Inštitút SGI spustil 28. 1. 2010 web www.odkazprestarostu.sk.
Systém umožňuje občanom Bratislavy podávať podnety, ktorých riešenie je v priamej kompetencii miestnych samospráv alebo magistrátu hlavného mesta. Každý podnet je elektronickou poštou zasielaný prednostovi miestneho úradu príslušnej mestskej časti alebo pracovníkovi magistrátu. Na stránke nájdete okrem slovného opisu každého podnetu aj jeho presnú lokalizáciu na mape, obrazovú dokumentáciu podnetu a prípadnú diskusiu užívateľov domény.

Podnety pridané za Rusovce:Pridajte podnet:
Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post