Rusovce.info - rusovsky portal : Riešenie ihriska rusovskej škôlky

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Riešenie ihriska rusovskej škôlky
posted by Palm on 12 Feb, 2007 [18:18 UTC]
Dňa 8. 2. sa stretli zástupcovia rady rodičov a vedenia MŠ, aby sa dohodli, ako riešiť priestor dvora MŠ a ihriska, ktoré je v pomerne schátralom stave. V konštruktívnej debate sme dospeli k rozdeleniu priestoru a postupnosti krokov, o ktoré by sme sa chceli pokúsiť.
...page... 1. Priestor okolo starého pieskoviska by sa mal stať ihriskom pre triedu najmenších. Odstránili by sme starú šmykľavku a prevažovačky. Existujúcu preliezku by sme zachovali, bude akurát potrebovať nový náter. Priestor by sa mohol dotvoriť zopár zakopanými pneumatikami, na ktorých sa deti radi hrajú.

2. Piestor okolo nového pieskoviska by sa mal stať ihriskom starších detí. Pokiaľ to bude v našich silách, premiestnime sem staré prevažovačky a opravíme ich. Tak isto sa pokúsime opraviť kolotoč v rohu tohto priestoru. Preliezačky budú aj tu potrebovať nový náter. Podľa záverov hygienickej kontroly bude treba vymeniť piesok v pieskoviskách - to by mala zabezpečiť obec. V tomto priestore by sme chceli vytvoriť aj nové detské ihrisko. Pani Madajová, ako aj rodičia sa pokúsia zohnať financie - najmä formou grantov. Ak by ktokoľvek z vás vedel o grantovej výzve na rekonštrukciu alebo budovanie detských ihrísk, dajte nám vedieť. Napríklad na adresu redakcie portálu:


3. Priestor, ktorý vznikol medzi záhradami novej radovky na ul. Pohraničníkov a plotom bytovky na Vývojovej by sa dal využiť ako futbalové ihrisko pre deti. Buď z peňazí Rady škôlky alebo z iných zdrojov by sme tu vysiali trávnik a nechali vyrobiť drevené bránky zapustené do zeme tak, aby pri prípadnom preliezaní nemohli spadnúť a ublížiť deťom.

4. Popri chodníku v mieste medzi ihriskom pre väčšie deti a futbalovým ihriskom, by sme osadili jednoduché lavičky pre učiteľky a deti.

5. Na brigáde, ktorú chystáme v jarných mesiacoch by sme celkovo upravili terén a vysadili aj novú zeleň.

Schématický náčrt úpravy dvora škôlky nájdete v dokumentoch škôlky v nasledujúcom súbore.

Na stretnutí sme prejednávali ešte aj ďalšie problémy škôlky. Jedným z akútnych je havarijný stav záchodov pri všetkých triedach. Deti už pomaly nemajú kam chodiť a ak to takto pôjde ďalej, bude treba postaviť latrínu. Investícia, ktorá je potrebná na rekonštrukciu záchodíkov je pre nás, ako Radu rodičov, priveľká - ide asi o sumu 70.000 Sk. Tento problém my nevyriešime, ale dúfame, že zriadovateľ - čiže obec - bude môcť pomôcť.

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post