Rusovce.info - rusovsky portal : Zasadnutie MZ 8.9.2020

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Zasadnutie MZ 8.9.2020
posted by Palm on 08 Sep, 2020 [17:00 UTC]
- Rokovanie sa neuskutočnilo, poslanci neodhlasovali program schôdze

Správa zo zasadnutia
...page... Program zasadnutia
Materiály na rokovanie

Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Záznam zo zasadnutia

Rokovania sa zúčastnili piati poslanci. Ospravedlnený boli Mokráň, Zjavková, Dubovská a Kalmár.

Starostka z dôvodu nízkeho počtu poslancov stiahla ešte deň vopred väčšinu bodov z rokovania. Ponechala iba dva body, týkajúce sa mestských VZN, ku ktorým treba v krátkom termíne odovzdať stanovisko mestskému zastupiteľstvu. Z piatich prítomných poslancov za tento program hlasoval iba Karácsony, proti hlasoval Lošonský, ostatní sa zdržali. Program tak nebol odsúhlasený, poslanci sa iba dohodli na novom termíne - 22.9.2020. V prípade neprerokovania mestských VZN je stanovisko mestskej časti automaticky brané ako súhlasné.

Starostka sa ešte pokúsila vyvolať pracovné stretnutie k zmene rozpočtu, ktorú viacerí poslanci odmietli s tým, že ju potrebujú vopred prerokovať. Prítomní poslanci ale odmietli na túto tému rokovať, tak sa ani pracovné stretnutie neuskutočnilo.

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post