Rusovce.info - rusovsky portal : Gerulata Cup 2019 – XX. ročník integrovaných športových hier

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Gerulata Cup 2019 – XX. ročník integrovaných športových hier
posted by Palm on 17 Dec, 2019 [05:22 UTC]
Konanie jubilejného dvadsiateho ročníka integrovaných športových hier v stolnom tenise si žiada vrátiť sa späť do minulosti a trochu rekapitulovať. Úžasná myšlienka ich organizácie sa zrodila v hlave pána PhDr. Janka Škotta, ktorý celý svoj život zasvätil idei vzájomného spolunažívania ľudí so zdravotným postihnutím s ostatnými, zdravými spoluobčanmi.

Myšlienka pôvodne zahŕňala nielen integráciu ľudí so zdravotným postihnutím s deťmi a mládežou zo základných škôl z Jaroviec, Rusoviec a špeciálnych základných škôl z Bratislavy, ale aj cezhraničnú spoluprácu so zariadeniami sociálnych služieb v Rakúsku a v Maďarsku, a tiež so základnými školami v blízkosti hraníc. Túto víziu sa nám podarilo naplniť čiastočne. Snažili sme sa nadviazať spoluprácu so základnou školou v Kittsee, no naša ponuka zástupcov školy neoslovila. Zároveň sme hľadali aj primerané zariadenie sociálnych služieb, ale ani tento zámer nám nevyšiel. Podarilo sa nám však nadviazať spoluprácu so základnou školou v Rajke, ktorej žiaci boli účastníkmi turnaja niekoľkokrát a svojou účasťou zvýšili kvalitu súťaže a obsadili v nej popredné miesta.
...page... Každý turnaj sa konal pod záštitou primátora Hl. mesta SR Bratislavy, tiež pod záštitou starostu MČ Bratislava – Rusovce a v posledných rokoch aj starostov MČ Bratislava Jarovce a Čunovo. Za zmienku stojí skutočnosť, že najdlhšie obdobie, celých 19 rokov, s GERULATA CUP-om spolupracoval pán Dušan Antoš, ktorý sa každého ročníka osobne zúčastnil, či už na slávnostnom otvorení turnaja, alebo na odovzdávaní cien víťazom.

Na ceny pre víťazov od začiatku existencie turnaja až dosiaľ prispieval Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, na občerstvenie pre súťažiacich Mestská časť Bratislava – Rusovce a v posledných troch rokoch aj MČ Bratislava – Jarovce a MČ Bratislava – Čunovo.

Samozrejme nemôžeme zabudnúť ani na spoluorganizátora turnaja - Základnú školu v Rusovciach, ktorá nám poskytla priestory a vybavenie. Príjemným prekvapením boli zrekonštruované priestory telocvične, ktoré umocnili význam okrúhleho výročia turnaja a posilnili zážitok súťažiacich a všetkých zúčastnených.

Tohtoročný turnaj sa niesol v znamení niekoľkých zmien. Krásne ceny pre víťazov chlapčenských kategórií odovzdávala starostka MČ Bratislava – Rusovce pani Lucia Tuleková – Henčelová a dievčenských kategórií námestník primátora Hl. mesta SR Bratislavy pán Juraj Káčer. Ceny pre víťazov zariadení sociálnych služieb a pamätné plakety pre všetky zúčastnené družstvá odovzdával riaditeľ Základnej školy v Rusovciach pán Rastislav Kunst. Zo základných škôl bola úspešnejšia ZŠ Jarovce, zo špeciálnych základných škôl ŠZŠ Hálkova - Bratislava a zo zariadení sociálnych služieb Lepší svet, CHD.

Spestrením záveru turnaja boli vzájomné duely pána námestníka Juraja Káčera s víťazom kategórie starších žiakov Alexom Yatsenyakom a s pánom učiteľom Tomášom Kecskésom.

Veľké ďakujeme patrí všetkým trénerom, učiteľom, rozhodcom a spoluorganizátorom za čas, ktorý venovali turnaju a veríme, že budúci rok otvoríme tretie desaťročie tejto úspešnej stolnotenisovej súťaže.


Výsledky podľa kategórií:

Mladšie žiačky:
1. Zemešová Alexandra – ZŠ Jarovce
2. Baloghová Martina – ZŠ Jarovce
3. Vámošová Alexandra - ZŠ Rusovce

Mladší žiaci:
1. Kostelka Vladimír – ŠZŠ Hálkova
2. Vašíček Michal - ZŠ Jarovce
3. Mlynárik Dávid - ŠZŠ Žehrianska

Staršie žiačky:
1. Baranová Laura – ZŠ Rusovce
2. Gergeľová Ema – ZŠ Jarovce
3. Žáková Kristína – ZŠ Jarovce

Starší žiaci:
1. Yatsenyak Alex – ZŠ Rusovce
2. Pražienka Roman – ŠZŠ Žehrianska
3. Rigo Peter – ŠZŠ Hálkova

Ženy:
1. Dobrovodská Lenka – Lepší svet, CHD
2. Špačková Renáta – DSS pre deti a dospelých, Javorinská 7/a
3. Šarkoziová Romana – Lepší svet, CHD

Muži:
1. Múčka Dávid – DSS a ZPB Merema Modra
2. Horváth František – ZPB Gerulata
3. Droba Martin - DSS pre deti a dospelých, Javorinská 7/


Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post