Rusovce.info - rusovsky portal : Diskusia “Zeleň v Rusovciach a adaptácia na zmenu klímy”

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Diskusia “Zeleň v Rusovciach a adaptácia na zmenu klímy”
posted by Palm on 10 Nov, 2019 [13:20 UTC]
Občianska iniciatíva PRE NÁS PRE RUSOVCE a OZ NATURA RUSOVCE v spolupráci s Miestnym úradom mestskej časti Bratislava - Rusovce pre vás pripravili diskusiu o zeleni v Rusovciach a o adaptácii na zmenu klímy.
14. 11. 2019 o 19:0 hod
...page... Diskusiu s pani Zuzanou Hudekovou, spracovateľkou strategického dokumentu starostlivosti o dreviny v Rusovciach, povedie poslanec mestskej časti a dlhoročný aktivista v oblasti “zelených” tém, pán Vladimír Mokráň.
Dozviete sa nielen informácie o tom ako sme na tom v Rusovciach so zeleňou, aké najčastejšie chyby vznikajú pri orezoch drevín, ako vplýva meniaca sa klíma na výsadbu drevín (a že dreviny, ktoré sa v Rusovciach historicky sadili už až také vhodné na výsadbu nie sú), ale aj to ako sa starať o svoje záhrady.
Stretneme sa vo štvrtok 14. 11. 2019 o 19:0 hod. v Pastoračnom centre. Srdečne vás pozývame.

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post