Rusovce.info - rusovsky portal : Šarkaniáda 2019

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Šarkaniáda 2019
posted by Palm on 28 Sep, 2019 [09:53 UTC]
Kukulienka pozýva všetky rusovské deti v sobotu 5.10. od 15:30 na tradičnú jesennú
Š a r k a n i á d u
Poďte si s nami púšťať šarkanov na letisku za Miestnym úradom,
smer PD Dunaj na Vývojovej ul. v Rusovciach.
Prineste si so sebou šarkanov.

Miesto konania: mapa.

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post