Rusovce.info - rusovsky portal : Mimoriadne zasadnutie MZ 5.6.2019

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Mimoriadne zasadnutie MZ 5.6.2019
posted by Palm on 15 Jún, 2019 [14:55 UTC]
- Návrh VZN o hazarde odsúhlasený

Správa zo zasadnutia
...page... Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov
Materiály na rokovanie
Video zo zasadnutia

Rokovania sa zúčastnili všetci poslanci.

1. Návrh VZN hl. mesta SR BA o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta SR BA
Bod uviedla p. starostka. Ide o návrh VZN ako ho pripravil magistrát. Finančná komisia k nemu nemala námietky.
Návrh schválili poslanci bez diskusie jednohlasne.

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post