Rusovce.info - rusovsky portal : Program mimoriadneho zasadnutia MZ 5.6.2019

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Program mimoriadneho zasadnutia MZ 5.6.2019
posted by Palm on 30 Máj, 2019 [10:22 UTC]
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa 05. 06. 2019 od 17:00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.
Program:
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post