Rusovce.info - rusovsky portal : Mimoriadne zasadnutie MZ 14.5.2019

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Mimoriadne zasadnutie MZ 14.5.2019
posted by Palm on 18 Máj, 2019 [16:27 UTC]
- Návrh parkovacej politiky odsúhlasený s pripomienkami

Správa zo zasadnutia
...page... Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov
Materiály na rokovanie
Video zo zasadnutia

Rokovania sa zúčastnili všetci poslanci.

1. Návrh parkovacej politiky na území hlavného mesta SR Bratislavy
P. V. Mokráň prečítal stanovisko stavebnej, bytovej a environmentálnej komisie. Komisia odporučila súhlasiť so zásadami parkovacej politiky s niekoľkými výhradami. Týkali sa toho, aby benefit dvojhodinového parkovanie v inej zóne platil na všetky autá domácnosti, uplatnenie polovičnej sadzby na spoplatnených miestach pre všetkých Bratislavčanov, 100% zľava na parkovné pre ZŤP.
P. Jenčík upozornil na problémy rodinných domov, zvlášť viacgeneračných. Predostrel svoj návrh, kde ho zastupiteľstvo zaviaže aby presadzoval bonusovú kartu pre všetkých Bratislavčanov.
Za predložené návrhy hlasovali všetci poslanci jednohlasne.


Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post