Rusovce.info - rusovsky portal : Deň otvorených dverí v ZŠ

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Deň otvorených dverí v ZŠ
posted by Palm on 11 Mar, 2019 [15:03 UTC]
13. marca 2019 bude prebiehať na Rusovskej základnej škole tematické vyučovanie v triedach. Je možné nahliadnuť do kmeňových tried, prejsť si priestory školy, telocvičňu, školskú jedáleň a odborné učebne v rámci vyučovania.
Príďte medzi nás, dvere školy sú pre rodičov, žiakov iných škôl, budúcich prváčikov a našich priaznivcov v tento deň otvorené v čase od 8.00h do 11.35h.
TEŠÍME SA NA VÁS!

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post