Rusovce.info - rusovsky portal : Bohatá výstavba v Gerulate (3. časť – zázemie)

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Bohatá výstavba v Gerulate (3. časť – zázemie)
posted by Palm on 06 Mar, 2019 [07:38 UTC]
Po vojenských a civilných stavbách rímskej Gerulaty (Bratislava-Rusovce) sa v tomto článku budem venovať stavbám nachádzajúcim sa v jej bezprostrednom okolí. Pôjde o poľnohospodárske usadlosti typu villa rustica zabezpečujúce zásobovanie Gerulaty agrárnymi produktmi a vidiecke sídlisko s pôvodnými obyvateľmi Panónie, ktorí postupne preberali rímsky spôsob života.

Čítajte viac: Denník N

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post