Rusovce.info - rusovsky portal : Bohatá výstavba v Gerulate (1. časť – vojenské stavby)

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Bohatá výstavba v Gerulate (1. časť – vojenské stavby)
posted by Palm on 04 Feb, 2019 [07:43 UTC]
Oporný bod hranice Rímskej ríše bol aj v dnešných Rusovciach. Vojaci tu žili v rozľahlom tábore pre stovky vojakov alebo v menšej trojpodlažnej pevnosti.
Prvý vojenský tábor vybudovali Rimania na území dnešných Rusoviec za vlády cisára Domitiana (cisár 81 – 96). V tom čase už boli na hranici postavené tábory Carnuntum (dnes Bad Deutsch-Altenburg? v Rakúsku), Bigetio (dnes Komárom) a Aquincum (dnes Budapešť), ktorých počiatky siahajú pravdepodobne do vlády cisára Claudia (cisár 41 – 54) a Arrabone (dnes Győr), ktorý bol ešte starší.

Čítajte celý článok: Denník N.


Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post