Rusovce.info - rusovsky portal : Katarínska zábava 2018

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Katarínska zábava 2018
posted by Palm on 31 Okt, 2018 [09:24 UTC]
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce pozýva na XVIII. Katarínsku zábavu 24. novembra od 20:00 do kultúrnej sály MÚ. Predaj vstupeniek Palo Urban 0903 792 382 alebo Daniel Urban 0907 367 463.

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post