Rusovce.info - rusovsky portal : Zápis prvákov v základnej škole

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Zápis prvákov v základnej škole
posted by Palm on 19 Mar, 2018 [14:44 UTC]
Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce

Vás pozýva na ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA
školského roku 2017/2018, ktorý bude prebiehať v priestoroch školy:
6. apríla 2018 od 15:00 do 18:00 hodiny
7. apríla 2018 od 08:00 do 12:00 hodiny
Podľa platnej legislatívy sa zápisu s dieťaťom zúčastňuje zákonný zástupca.
...page... Pri zápise je potrebné predložiť:
- občiansky preukaz zákonného zástupcu,
- rodný list dieťaťa,
- v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa doklad o jeho zdravotnom postihnutí,
- ak malo dieťa odklad školskej dochádzky doklad o odklade z minulého roku.

Už teraz sa na Vás, milé deti, všetci tešíme.
Viac info na tomto mieste.

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post