Rusovce.info - rusovsky portal : Škola v Rusovciach je stabilizovaná, žiakov pribúda

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Škola v Rusovciach je stabilizovaná, žiakov pribúda
posted by Palm on 18 Jan, 2018 [07:03 UTC]
Základná škola (ZŠ) s materskou školu (MŠ) v mestskej časti Bratislava-Rusovce? je stabilizovaná a záujem rodičov o umiestnenie detí v tamojšej škole a škôlke stále rastie. Podľa riaditeľa ZŠ s MŠ Rastislava Kunsta zastavenie poklesu počtu detí a naštartovanie rastu je realitou najmä vďaka dobrej spolupráci kolektívu učiteľov a pravidelnej komunikácii s rodičmi, zriaďovateľom a poslancami miestneho zastupiteľstva (MZ).

Čítajte viac: skolskyservis.teraz.sk

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post