Rusovce.info - rusovsky portal : Gerulata cup 2017

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Gerulata cup 2017
posted by Palm on 20 Nov, 2017 [19:13 UTC]
Víťazom kategórie starších žiakov rodený Parížan

Od roku 1999 Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku usporadúva v spolupráci so Základnou školou v Rusovciach integrované športové hry v stolnom tenise GERULATA CUP.
Slovami pani námestníčky primátora Hl. mesta SR Bratislavy PhDr. Ľudmily Farkašovskej, ktorá zastupovala pána primátora pri odovzdávaní ocenení pre najúspešnejších športovcov, „dozreli do veku dospelosti“.
...page... Pôvodná myšlienka integrácie bola koncipovaná v zmysle spoluprežívania víťazstiev i neúspechov, zdieľanie jedného priestoru a času zdravých detí a mladých ľudí s mentálnym postihnutím. Integráciu sme ponímali aj v širšom zemepisnom priestore, kedy sa niekoľkých ročníkov zúčastnili aj žiaci základnej školy z Rajky z Maďarskej republiky. Žiaľ obohatiť turnaj o účasť žiakov z Rakúska a blízkeho Kitsse sa nám nepodarilo. Rusovce sú známe mnohonárodnostným zložením obyvateľstva, chceli sme budovať práve na týchto základoch tolerancie a znášanlivosti, ktoré sú do každého z nás tu žijúceho a vyrastajúceho jednotlivca vtláčané.

Za zmienku stojí aj skutočnosť, že už od prvého ročníka stolnotenisového turnaja je našim spolupútnikom aj pán starosta Dušan Antoš, ktorého starostovanie je v „rovnakom veku“ ako náš stolnotenisový turnaj.

A samozrejme nedá nám nepripomenúť ako vplývajú spoločenské zmeny v celej Európe aj na náš každodenný život a náš mikroregión. Čoraz častejšie sa v bežnom živote stretávame s prítomnosťou ľudí iných štátov, inej farby pleti, iného vierovyznania. Tak sa súčasťou a zároveň aj obohatením nášho turnaja stal rodený Parížan Mathias Lembakoali, žiak Špeciálnej základnej školy Žehrianska.

Nad tohtoročnými športovými hrami opäť prijali záštitu: primátor hl. mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal a starostovia MČ Bratislava – Rusovce Dušan Antoš, MČ Bratislava – Jarovce Pavel Škodler a MČ Bratislava – Čunovo Gabriela Ferenčáková. Na ceny pre víťazov prispel Magistrát hl. mesta SR Bratislavy z grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity, na občerstvenie pre športovcov a účastníkov prispeli starostovia MČ Bratislava – Rusovce, MČ Bratislava - Jarovce a Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku.

Finále integrovaných športových hier sa zúčastnilo 45 športovcov: žiaci zo ZŠ Rusovce, ZŠ Jarovce, ŠZŠ Žehrianska – Bratislava, ŠZŠ Hálkova – Bratislava, klienti z DSS pre deti a dospelých, Javorinská 7/a – Bratislava, DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých, Lipského 13 – Bratislava, DSS pre deti a dospelých a zariadenie podporovaného bývania Kampino, Haanova 46 – Bratislava, DSS a ZPB Merema, Modra, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, Lepší svet, n.o., Osuského 8 – Bratislava a Podporované bývanie Gerulata, Kovácsova 85 – Rusovce, ktorého zriaďovateľom je Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku. Okrem nich sa na športových hrách zúčastnilo 20 pedagógov ako doprovod, rozhodcov a členov organizačného výboru.

Počas dvoch dní si na piatich stolnotenisových stoloch zmeralo svoje sily 45 súťažiacich v šiestich kategóriách, ktorým striedavo rozhodovalo 7 rozhodcov. V piatok sa odohrali finálové zápasy.

Riaditeľ turnaja a zároveň štatutárny zástupca Kresťanskej ligy pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku PhDr. Ján Škott na záver turnaja zhodnotil priebeh a vyhlásil výsledky turnaja. Medaily, diplomy a hodnotné ceny víťazom odovzdali: námestníčka primátora Hl. mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala poverená jeho zastupovaním PhDr. Ľudmila Farkašovská, starostka MČ Bratislava – Čunovo Gabriela Ferenčáková, starosta MČ Bratislava – Rusovce Dušan Antoš, starosta MČ Bratislava – Jarovce Ing. Pavel Škodler, riaditeľka ZŠ Jarovce Mgr. Eva Ondrášeková a riaditeľ ZŠ v Rusovciach Mgr. Rastislav Kunst. Pamätné plakety vedúcim družstiev všetkých zúčastnených zariadení a škôl a predstaviteľom mestských častí a zástupkyni Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy odovzdala vedúca Zariadenia podporovaného bývania Kresťanskej ligy Mgr. Ingrid Iványová.

Poháre pre školy a zariadenia sociálnych služieb, ktorých športovci dosiahli najlepšie výsledky odovzdal hlavný rozhodca súťaže Mgr. Mikuláš Polóny. Zo základných škôl bola úspešnejšia ZŠ Jarovce, zo špeciálnych základných škôl ŠZŠ Žehrianska - Bratislava a zo zariadení sociálnych služieb DSS a ZPB Merema z Modry.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o úspešný priebeh turnaja, víťazom blahoželáme a tešíme sa opäť na ďalšie stretnutie na GERULATA CUP Rusovce 2018.

Výsledky podľa kategórií:

Mladšie žiačky:
1. Emma Plankenauerová – ZŠ Jarovce
2. Laura Baranová – ZŠ Rusovce
3. Paula Smolenová – ZŠ Jarovce

Mladší žiaci:
1. Alex Yatsenyak – ZŠ Rusovce
2. Samuel Szabo – ZŠ Jarovce
3. Martin Vašíček – ZŠ Jarovce

Staršie žiačky:
1.Danka Salkovičová – ZŠ Jarovce
2.Vanessa Staršicová – ZŠ Rusovce
3. Nina Tahy – ZŠ Rusovce

Starší žiaci:
1. Mathias Lembakoali – ŠZŠ Žehrianska
2. Alexander Čerňanský – ZŠ Jarovce
3. Jozef Lakatoš – ŠZŠ Žehrianska

Ženy:
1. Renáta Špačková – DSS pre deti a dospelých, Javorinská 7/a
2. Lenka Dobrovodská – Lepší svet, n.o.
3. Henrieta Matulová – ZPB Gerulata Rusovce

Muži:
1. Dávid Múčka – DSS a ZPB Merema Modra
2. Ivan Foltýn - DSS a ZPB Merema Modra
3. Vladimír Csernyák – DSS a ZPB Kampino

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post