Rusovce.info - rusovsky portal : Slávnostné otvorenie školského roka

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Slávnostné otvorenie školského roka
posted by Palm on 30 Aug, 2017 [06:31 UTC]
Milí prváčikovia a rodičia!

Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie nového školského roka 2017/2018 do našej školy, ktoré sa bude konať v telocvični
4. septembra 2017 o 8:30

Teší sa na stretnutie s Vami
vedenie školy a pani učiteľky

Počas tohto dňa nebude v prevádzke Školský klub detí, ani Školská jedáleň.
Prosíme, pribaľte deťom desiatu a nápoj.
...page... Program:
Privítanie prváčikov a rodičov v škole 
Príhovor riaditeľa školy a starostu MČ Rusovce 
Program žiakov 
Program v triedach:
    • Zoznámenie sa prváčikov s pani učiteľkami a pani vychovávateľkami
    • Prevzatie učebníc
    • Prvý triedny aktív rodičov a triednej pani učiteľky (počas triedneho aktívu sa budú žiakom venovať pani vychovávateľky, deti sa nadesiatujú, rodičia získajú všetky potrebné informácie a rozvrh na prvý týždeň školského roka)


Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post